Yıl 2019, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 10 - 17 2019-04-01
Üniversal adezivlerin vital beyazlatma yapılmış dişlerde bağlanma dayanımına etkisi
Ebru Nur UÇAR,Soley ARSLAN,Sezer DEMİRBUĞA,Muhammed ÇAYABATMAZ
14 261

Öz Amaç: Bu çalışmanın amacı hidrojen peroksit içerikli vital beyazlatma uygulamasını takiben uygulanan universal bir adeziv sistemin mineye mikro makaslama bağlanma dayanımı kuvvetinin değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntemler:Bu amaçla, çekilmiş 60 mandibular premolar dişin düzleştirilmiş labiyal mine yüzeylerine % 40 hidrojen peroksit içeren jel (Opalescence Boost) uygulanmıştır. Yapay tükürük içerisinde iki haftalık bekleme süresini takiben dişler uygulanacak adeziv sistemlere göre 4 gruba ayrılmıştır (n=15); Single Bond Universal (etch&rinse modunda) (SBUE) (3M ESPE), Single Bond Universal (self-etch modunda) (SBUS), One Step (OS) (Bisco),  Adper Easy One (AEO) (3M ESPE). Mine yüzeylerine adeziv sistemlerin uygulanmasını takiben tygon tüpler ile kompozit rezin materyal yerleştirilmiş ve mikro makaslama bağlanma dayanımı testi gerçekleştirilmiştir. Kopma yüzeyi ve kırılma tipleri SEM ile incelenmiştir. Bulgular: SBUE hem kendi kontrol grubuna oranla (SBUS) hem de diğer tüm gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek bağlanma değerleri sunmuştur (p<0.05). Bunu sırasıyla OS, SBUS ve AEO grupları takip etmiştir. Sonuçlar: Hidrojen peroksit ile vital beyazlatma işlemi sonrasında uygulanan üniversal adeziv etch&rinse sistemde uygulandığında daha yüksek mikro makaslama bağlanma dayanımı gösterir.Anahtar Kelimeler: Bağlanma dayanımı, beyazlatma, etch&rinse, üniversal adeziv

Anahtar Kelimeler

Bağlanma dayanımı, beyazlatma, etch&rinse, üniversal adeziv
1. Tyas MJ, Anusavice KJ, Frencken JE, Mount GJ. Minimal intervention dentistry-A review. FDI Commission Project 1-97. Int Dent J 2000;50(1):1-12.
Birincil Dil tr
Konular Diş Hekimliği
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Bölüm Araştırma
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2019


Makalenin Yazarları
Ebru Nur UÇAR
Soley ARSLAN
Sezer DEMİRBUĞA
Muhammed ÇAYABATMAZ