Cilt: 10 Sayı : 36
TARIM ÜRÜNLERİNDE VERİMLİLİK-FİYAT İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
RELATIONSHIP BETWEEN PRODUCTIVITY AND PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS: AN EMPIRICAL APPLICATION ON TURKEY
Mehmet Emin ERÇAKAR,H. Mehmet TAŞÇI

1.4K 129

Günümüzde hızla artan dünya nüfusu önemli ölçüde gıda sorunuyla karşılaşmaktadır. Tarıma elverişli arazilerin sınırlı olması ise bu soruna tek çözümün mevcut tarım girdileri ile daha fazla ürün elde edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, tarımsal alanda gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik çalışmalar tarımda verimliliğin artırılmasına odaklanmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde üretimi yapılan 5 ürünün 1972-2008 dönemine ait verileri kullanılmış, verimlilik ve çiftçinin eline geçen fiyat düzeyi arasındaki ilişki ekonometrik olarak panel veri yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre verimlilik artışı çiftçinin eline geçen nominal fiyatları artırmakta iken, reel fiyatları düşürmektedir.
Abstract Today, one of the most significant problems of the rapidly increasing world population is the issue of comestible goods. As arable land is limited, the only solution to this problem with the existing agricultural inputs is to obtain more products. Therefore, scientific and technological studies in the field of agriculture mainly focus on increasing productivity in agriculture. In this study we use panel data of 5 agricultural products, for the years between 1972 and 2008, to determine the relationship between productivity and prices received by farmers (PRF) using panel data methods. We found out that nominal PRF increases with the increase in productivity, whereas real PRF declines with the increase in productivity. Key Words: Agricultural Products, Productivity, Prices.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Mehmet Emin ERÇAKAR,H. Mehmet TAŞÇI
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.