Yıl 1989, Cilt: 23 Sayı : 3 Sayfalar 122 - 125 2012-06-28
KLİNİK DEĞERLENDİRMEDE BEŞ ÖLÇÜMLÜ SEFALOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE ORTODONTİK DÜZENSİZLİKLERİN PRATİK OLARAK TANIMLANMASITHE PRACTICAL SPECIFICATION OF ORTHODONTIC MALOCCLUSIONS IN CLINICAL EVALUATION
Rüştiye Sürücü
9 261

Öz Anahtar Sözcükler : Doğal baş postürü, gerçek horizantal düzlem.Bu araştırmada doğal başpostürüne dayanan Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III ortodontik düzensizlik gösteren olgulara ait sefalometrik filmler üzerinde basit ve klinik açıdan pratik olan beş açısal ölçümlü sefalometrik analiz yöntemi tanıtılmaktadır. Ortodontik düzensizliklcrintamtılmasında klasik sefalometrik analiz ölçümlerine ek olarak uyguladığımız Y-FH, 1 - FH, PgNA- FH, AB-FH, 1 -FH açısal ölçümlerinin bireylerde yanlış yorumlara meydan vermeden tanı ve tedavi yönteminin belirlenmesinde gerekli olduğu kanısındayız.Key Words: Natural head posture, true horizontal plane.In this study simple and clinically practical 5 factor cephalometric analysis that is based on natural head posture is described in patients with Class I, Class U, Class III malocclusion.For identifcatton of orthodontic malocclusions, in addition to the conventional cephalometric measurements, Y-FH, Ij-FH, PgNa-FH-l-FH angular measurements mere applied. We are in the opinion that the measurements should give true diagnoisis and treatment method without any error.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2012
Bölüm Araştırmalar / Original Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2012


Makalenin Yazarları
Rüştiye Sürücü