Yıl 2005, Cilt: 5 Sayı : 1 Sayfalar 29 - 39 2005-05-01
THE CYPRUS CONFLICT AND THE ANNAN PLAN: WHY ONE MORE FAILURE?
Muzaffer Ercan YILMAZ
19 261

Öz entrThis article examines the ongoing conflict on Cyprus between Greek and Turkish ethnic groups in conjunction with UN Secretary General Kofi Annan’s peace plan and discusses why the plan failed to produce a mutually-accepted solution. The study first portrays a comprehensive analysis of the issue, reviewing both internal and external dynamics of the conflict. Following that Annan’s peace efforts, in general, and his plan, in particular, were evaluated and criticized. In this regard, the plan’s failure is attributed to Annan’s strategic mistakes and more important, his plan’s failure to capture the relational dimensions of the conflict. Based on the critiques, the direction that future peace efforts ought to follow is also addressedBu makale, Kıbrıs’ta Türk ve Rum etnik grupları arasında devam eden uyuşmazlığı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın barış planı ile bağlantılı olarak inceleyen ve planın başarısızlık nedenlerini tartışan bir çalışma ortaya koymaktadır. Çalışma, öncelikle Kıbrıs sorununun hem iç, hem de dış dinamiklerini gözden geçiren kapsamlı bir analiz sunmaktadır. Bunun ardından, genel olarak Annan’ın barış çabaları, spesifik olarak ise planı değerlendirilmekte ve kritik edilmektedir. Bu bağlamda Annan Planı’nın başarısızlığı, Annan’ın arabulucu olarak stratejik hatalarına ve daha önemlisi, planının Kıbrıs sorununun ilişkisel boyutlarını kavrayamama gerçeğine ilişkilendirilmektedir. Sözü geçen kritikler temelinde gelecek barış çabalarının izlemesi gereken yön de vurgulanmaktadır

Anahtar Kelimeler

BAHÇELİ, Tosun (1990): Greek-Turkish Relations Since 1955, Boulder, San Francisco, Westview Press.
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2005
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2005


Makalenin Yazarları
Muzaffer Ercan YILMAZ