Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı : 2 Sayfalar 120 - 140 2018-11-27
OPSİYON SÖZLEŞMELERİ VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN KAR/ZARARIN HESAPLANMASI
Kudbeddin ŞEKER,İbrahim ÇEMBERLİTAŞ,Salahâddin ALTUNDAĞ
19 261

Öz Opsiyonlar, değeri başka bir varlığın değerine bağımlı olarak değişen türev ürünlerdir. Ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki uzmanlaşma ile birlikte yatırımcılar için artan risklerin yönetimi önemli hale gelmiştir. Opsiyon piyasalarının büyük bir gelişme göstermelerinin nedenlerinden biri, opsiyonların riski azaltma özelliğidir. Opsiyon piyasaları dünya finansal piyasalarının önemli bir parçasıdır. Ekonomik dinamizm, fon sağlayanlar ve kullananlar arasındaki ilişkinin sağlıklı olması ve katılımcıların faaliyet gösterdiği piyasaların etkinliği ile doğru orantılıdır.Vadeli işlem piyasaları spot piyasada işlem gören yatırım araçlarının riskinin azalmasına yardımcı olarak bu piyasalarda işlem yapan katılımcı sayısının ve likiditenin artmasına neden olmaktadır. Böylelikle gerek kaynak aktarımı yapanlar gerekse kaynak ihtiyacı olanlar daha düşük işlem maliyetlerine maruz kalmaktadırlar. Türev piyasalar günümüzde en çok hedging (riskten kaçınma) amacıyla kullanılmakta ve spot piyasaların etkinliğine olumlu yönde katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada opsiyonlar ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Ayrıca opsiyon sözleşmeler sonucunda oluşan kar veya zararın hesaplanması örneklerle gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Opsiyon Sözleşmeleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
Akçaoğlu, E. (2002). Finansal Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi, Ankara, Turhan Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 27 Kasım 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-6705-2890Yazar: Kudbeddin ŞEKER (Sorumlu Yazar)Kurum: Isparta DefterdarlığıÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-2489-9060Yazar: İbrahim ÇEMBERLİTAŞ Kurum: Dicle ÜniversitesiÜlke: Turkey Yazar: Salahâddin ALTUNDAĞ Kurum: Dicle ÜniversitesiÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Kasım 2018


Makalenin Yazarları
Kudbeddin ŞEKER
İbrahim ÇEMBERLİTAŞ
Salahâddin ALTUNDAĞ