Yıl 2015, Cilt: 15 Sayı : 29 Sayfalar 190 - 215 2015-06-01
INFLATION TARGETING IN TURKEY: A VAR ANALYSIS
TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ: VAR ANALİZİ
Ceyhun Can ÖZCAN,Uğur ADIGÜZEL
14 261

Inflation has been one of the main problem for whole economies since the second half of 20th century. At the beginning of 90‟s some of emerging economies have choosed to target inflation rate to reduce inflation and to stabilise economy. Another emerging economy, Turkey has also lived chronical inflation problem since 80‟s and many economical crises made it permanent. In spite of several economical stabilization programs practiced, chronical inflation problem have continued several years until first decade of 21th century. In 2001, government and the CBRT have started to practice inflation targeting program for Turkish economy also. In this study we aimed to examine such a program by using Taylor rule in an open economy model. In this context, we applied VAR analysis by using monthly data belonging Turkish economy which includes period between January of 2002 and November of 2009. We found that Taylor type monetary policy reaction function fits for inflation targeting program which has been practiced for the Turkish economy in an open economy model.
Enflsyon, 20 yüzyılın ikinci yarısından bu yana tüm ekonomilerin temel problemlerinden birini oluşturmaktadır. 90’lı yılların başında bazı yükselen ekonomiler enflasyon hedeflemesini kullanarak enflasyon oranını düşürdü ve durağan hale getirdiler. Bir diğer yükselen ekonomi olan Türkiye 80’lerden bu yana kronik enflasyon problemi yaşamaktadır ve birçok ekonomik kriz bunu kalıcı hale getirmiştir. Birçok ekonomik istikrar programı uygulanmasına rağmen kronik enflasyon sorunu 21. yüzyılın son 10 yılının ilk birkaç yılına kadar devam etmiştir. 2001 yılında, hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) enflasyon hedeflemesi programı uygulamaya başlamıştır. Bu çalışmada açık bir ekonomi modelinde Taylor kuralı kullanarak enflasyon hedeflemesi programının test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda çalışmada, Türkiye ekonomisi için 2002:M1-2009:M11 yılları arasındaki aylık verilere VAR analizi uygulanmıştır. Sonuçlar, Türkiye’de uygulanan enflasyon hedeflemesi programı için Taylor tipi para politikası reaksiyon fonksiyonun uygun olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Ceyhun Can ÖZCAN
Uğur ADIGÜZEL