Cilt: 12 Sayı : 47
KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA
EFFECT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT TO THE EFFECTIVENESS OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES AND A CASE STUDY
Osman ATAY

25 129

KOBİ'lerde AR-GE faaliyetlerine pek önem vermezler. AR-GE faaliyeti bir işletme için yeni bilgiler oluşturma, yenilik yapma, dış dünyayla tanışma ve rekabet edebilir duruma gelmesini sağlamaktır. Büyük işletmelerde AR-GE faaliyetlerine önem verirler ve önemli bir kaynak (mali bütçe) ayırırlar. Ancak KOBİ'lerde pek önemsenmez. Hâlbuki günümüz rekabet ortamı, işletmelerin ayakta kalabilmeleri için sürekli yenilik yapma, yeni fikirler, düşünceler, metotlar ortaya koyarak inovasyon yapmalarıdır. Bunun sonucu verimli bir üretim yapmaları, yaptıkları yeniliğe bağlıdır. Bu çalışmamızla Gaziantep İlinde 55 tane KOBİ'ye uygulanan anketin sonuçlarını değerlendirip sonuçlarını toplumla paylaşmaktır. Anahtar Kelime:AR-GE, KOBİ, Verimlilik, İnovasyon.
Abstract SME's generally don't care much about R&D. R&D for a company is about gathering new know-how, innovating, introduction to the outer world and to be competitive. Grandenterprises take R&D seriously and generally allocate an important resource (financial budget). However, SME's don't pay much interest in R&D. It is fact that todays competitive environment forces enterprises to continuously innovate and create new ideas, thoughts and methods. As a result of this effective production is tied to innovation. In this research we evaluate results of a survey applied to 55 SME's in Gaziantep and share the results. Key Words: R&D, SME, Efficiency, Innovation
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Eren, Erol, İşletmelerde Yenilik Politikası, Formül Matbaası, İstanbul, 1982.
Osman ATAY