Cilt: 5 Sayı : 1
Farklı Oranlarda Manda Eti Kullanılarak Üretilen Sucukların Olgunlaşma ve Depolama Aşamalarındaki Bazı Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of Some Characteristics Properties of Sucuk (Turkish Dry-Fermented Sausage) Produced With Different Proportion Buffalo Meat during the Ripening and Storage.
Recep KARA,Levent AKKAYA,Veli GÖK,Zeki GÜRLER,Raziye MÜDÜROĞLU

24 129

Yapılan bu çalışmada, farklı oranlarda (A: %100 sığır eti, B: %75 sığır + %25 manda eti, C: %50 sığır + %50 manda eti ve D: %100 manda eti) manda eti kullanılarak sucuk üretilmiştir. Olgunlaştırma süresi sonunda sucuk örnekleri vakum paketleme yöntemi ile +4 ºC’de 90 gün depolanmıştır. Olgunlaşma ve depolama süresi boyunca sucuk örneklerinin fiziko-kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri incelenmiştir. Olgunlaştırma sonunda manda eti kullanılarak üretilen sucukların duyusal açıdan diğer sucuk örneklerine kıyasla daha fazla beğenildiği ve sucuk örneklerinin vakum paketleme ile raf ömrünü uzadığı tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Aksu Mİ, Kaya M. 2004. Effect of usage Urtica dioica L. on microbiological properties of sucuk, a Turkish dry-fermented sausage, Food Control. 15: 591–595. 1993. Altuğ T. Duyusal E.Ü.Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları Yayın No.28, 56 s., İzmir. test teknikleri.
Recep KARA,Levent AKKAYA,Veli GÖK,Zeki GÜRLER,Raziye MÜDÜROĞLU