Yıl 2014, Cilt: 13 Sayı : 49 Sayfalar 312 - 323 2014-09-10
FUTURIST INFLUENCES IN MUSIC AND NEW INSTRUMENTS
FÜTÜRİZM'İN MÜZİĞE ETKİLERİ VE YENİ ÇALGILAR
Rohat CEBE
26 261

Abstract Although we encounter noteworthy examples of unusual sound effects starting with the Middle Ages until the end of the 20th Century, the idea of opening not only dissonance but also noise to discussion is especially a 20th Century phenomenon. New instruments, independent of conventional instruments, were invented, and natural music timbre, in a sense, was attempted to be combined with mechanical sounds with the influence of the Futurist movement, which started to emerge in the first quarter of the 20th century, that had an important role in the visual arts and literature. The article "Futurist Influences in Music and New Instruments", at this point, describes the development of the desire to create new and different sounds starting from the early 20th Century up to the present. Reaching its peak in the early 20th century, Futurist movement has had profound effects on music; new ideas that appeared in parallel with these effects, and new instruments invented as a result of these ideas have been explained using visual material. Key Words: Futurism, New Instruments, 20th Century Music.
Özet: Orta Çağ'dan başlayarak 19.yüzyılın sonuna kadar, sıra dışı ses efektlerinin ilginç örneklerine rastlasak da sadece uyumsuzluğun değil aynı zamanda gürültünün de ortaya atılma fikri özellikle 20.yüzyıla ait bir olgudur. Bu yüzyılın ilk çeyreğinde filizlenmeye başlayan, öncelikle görsel sanatlar ve edebiyatta önemli bir yere sahip olan Fütürizm akımının etkisiyle, müzikte yeni ve farklı sesler yaratma arzusu doruk noktasına ulaşmış, klasik çalgılardan bağımsız olarak yeni çalgılar icat edilmiş ve doğal müzik tınısı bir anlamda mekanik seslerle bütünleştirilmeye çalışılmıştır. İşte bu noktada Fütürizm'in müziğe etkileri ve yeni çalgılar isimli makale, bu yeni ve farklı sesler yaratma arzusunun 20.yüzyılın başlarından günümüze kadar olan süreç içerisindeki gelişimini özetlemeye çalışmıştır. 1900'lu yılların başlarında zirvede olan Fütürist akımın müziğe etkileri, bu etkiler paralelinde ortaya çıkan yeni fikirler ve bu yeni fikirlerin uzantısı olarak icat edilen yeni çalgılar görsel materyal de kullanılarak anlatılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Fütürizm, Yeni Çalgılar, 20. Yüzyıl Müziği.

Anahtar Kelimeler

BLOCH, Thomas (2004). Music for ondes Martenot, Naxos Records CD 8.555779 albüm notlarından, CHILVERS, Ian. GLAVES-SMITH, John (2009). A Dictionary of Modern and Contemporary Art. Oxford University Press, İngiltere.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 10 Eylül 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Eylül 2014


Makalenin Yazarları
Rohat CEBE