Yıl 2000, Cilt: 40 Sayı : 1 Sayfalar 1 - 9 2000-06-01
Financial Losses Due to Interfility in Dairy Herds
SÜT SIĞIRCILIĞINDA İNFERTİLİTEDEN KAYNAKLANAN MALİ KAYIPLAR
Cengiz YALÇIN
8 261

Controlling the herd fertility performance at the desired level is one of the most important factors determining the success of a dairy business. In this study, three criteria related to fertility performance, namely; age at first calving (IBY), calving interval (BA) and number of insemination per calving (GBTS) were evaluated to show their finacial effects using the data from 256 lactation of 126 cows which were bred in the Educational and Research Farm of A.Ü. Veterinary Faculty between 1988 and 1997. In the period investigated, the herd average values for IBY, BA and GBTS were 863 days, 443 days and 2 semens respectively. Compared with the targets, these figures represent excesses of 133 days, 77 days and 0.3 semens respectively. The financial losses due to 1 day delay from the targets of IBY and BA calculated to be 2.428.000 TL and 1.643.000 TL respectively. The total financial loss, which includes the losses from not attaining the target levels of the above mentioned three fertility performance factors during 1988 and 1997, to the herd were 57.365.254.000 TL
Modern süt sığırcılık işletmelerinde başarıyı belirleyen en önemli ölçütlerden birisi de döl verimi düzeyidir. Bu çalışmada A.Ü. Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde 1988-97 yılları arasında yetiştirilen ve çoğu Holstayn olan 126 ineğe ait 256 laktasyon kaydı ilk buzağılama yaşı (IBY), buzağılama aralığı (BA) ve gebelik başına tohumlama sayısı (GBTS) yönünden incelenmiş ve bu özellllikler bakımından hedeflenen değerlere ulaşılamaması neticesinde meydana gelen mali kayıplar hesaplanmıştır. Incelenen dönemde ortalama IBY, BA ve GBTS değerleri sırasıyla 863 gün, 443 gün ve 2 adet olarak tespit edilmiştir. Bu rakamlar hedef değerlerle karşılaştırıldığında sırasıyla 133 gün, 77 gün ve 0.3 adet gibi fazlalık görülmektedir. IBY ve BA’nda 1 gün gecikmeden kaynaklanan mali kayıplar Nisan 1999 reel fiyatlarıyla sırasıyla 2.428.000 TL ve 1.643.000 TL olarak hesaplanmıştır. Incelenen dönemde IBY, BA ve GBTS’nın hedeflenen değerlere ulaşılamamasından kaynaklanan toplam mali kayıp ise 57.365.254.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2000
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000


Makalenin Yazarları
Cengiz YALÇIN