Cilt: 14 Sayı : 52
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE, SOSYOLOJİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN YER ALAN KONULARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGILARI
M Cengiz YILDIZ,Erol KOÇOĞLU

1.4K 129

Öz entrSocial studies is a course that contains acquisitions related to different disciplines and gains in a prepared program with its wide field design, also taking into account the readiness development level of students while conveying information to them. These different acquisitions are a result of being in constant interaction with many social sciences disciplines. Acquisitions that are related sociology are included in social studies programs because sociology is one of the disciplines which social studies are constantly in a relationship with. The aim of this study is the evaluation of the matters related to sociology of education which is contained social studies programs in the direction of social sciences teachers’ views. The evaluation of issues related to sociology education in social studies programs in the direction of social sciences teachers’ views constitute the basis of studySosyal Bilgiler, içerisinde birbirinden farklı disiplinlere ilişkin kazanımları barındıran, geniş alan tasarımı ile hazırlanmış bir programda yer alan kazanımları öğrenciye aktarırken, öğrencinin gelişim seviyesini, hazır bulunuşluk düzeyini dikkate alarak aktaran bir derstir. Bu farklı kazanımlar, Sosyal Bilgilerin birçok disiplinle sürekli etkileşim içerisinde olmasının sonucudur. Sosyal Bilgilerin bu süreçte, etkileşim halinde olduğu disiplinlerden biri de Sosyoloji olup, Sosyoloji disiplinine ilişkin kazanımlara sosyal bilgiler dersi programlarında yer verilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler dersinde yer alan Sosyoloji eğitimine ilişkin konuların, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, Sosyal Bilgiler dersinde Sosyoloji eğitimine ilişkin yer alan konuların değerlendirilmesi, çalışmanın temelini oluşturmaktadır.Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, çalışma sonucunda elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz teknikleri ile analiz edilip, elde edilen veriler sayısallaştırılarak sunulmuştur. Sosyoloji eğitimine ilişkin olarak Sosyal Bilgiler dersinde yer alan konuların değerlendirilmesine yönelik olan bu çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri, dört maddelik yapılandırılmış görüşme formuyla belirlenmiştir. Görüşme formunda yer alan açık uçlu sorular, uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulardan hareketle, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinde Sosyoloji eğitimine ilişkin olarak yer verilen konuların dağılımına, bu konuların kavratılmasında kullanılan strateji, yöntem ve tekniklere ilişkin olarak farklılaştıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Sosyoloji, Eğitim, Öğretmen, Algı

Kaynakça

Balcı, A., 2004, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkleler, Ank.: PEGEM Akademi Yay.
M Cengiz YILDIZ,Erol KOÇOĞLU
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.