Cilt: 10 Sayı : 1
Türkiye’de Gıda Endüstrisinde Gıda güvenliği ve Denetimlerin Rolü: Iğdır İli Örneği
Role of Food Safety and Inspections in Food Industry in Turkey: Iğdır Province Example
Mehmet BEYKAYA

22 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Ababouch L. 2000. The role of government agencies in assessing HACCP. Food Control 11: 137– 42.
Mehmet BEYKAYA