Yıl 2017, Cilt: 72 Sayı : 4 Sayfalar 915 - 943 2017-12-27
Özelleştirme Karşıtı Mücadele ve İşçi Sınıfı Bilinci: Petkim Örneği
Çetin Yılmaz
16 261

Öz Bu çalışmanın amacı, Petkim işçilerinin özelleştirme karşıtı yürüttükleri mücadelenin, işçi sınıfıbilincinin oluşumuna etkisini incelemektir. İşçi sınıfı bilinci, sınıfsal mücadeleler çerçevesinde oluşmaktadır.Türkiye‟de, 1990‟lı yıllar ile birlikte emek hareketinin en önemli gündemi Kamu İktisadi Teşekkülleri‟nin(KİT) özelleştirilmesi olmuştur. Bu tahlilden hareketle, bu çalışma kapsamında örneklem olarak Petkimişçileri seçilmiştir, çünkü bu işçiler, Petrol-İş Sendikası öncülüğünde çok uzun bir süre fabrikalarınınözelleştirilmesine karşı mücadele etmişlerdir. Petrol-İş Sendikası, kurulduğu günden bu yana Türkiye‟demücadeleci sendikal geleneğin önemli temsilcilerinden biridir ve Türkiye‟de özelleştirmeye karşı en güçlümücadeleyi örgütleyen sendikaların başında gelmektedir. Araştırmada, nicel ve nitel tekniklerin birliktekullanıldığı karma bir metod tercih edilmiştir. Bu çerçevede, 315 işçiye anket uygulanmış ve 31 işçi ilederinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, özelleştirme karşıtı mücadelenin işçilerde sınıfbilincinin gelişmesinde önemli bir rol oynadığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

: İşçi Sınıfı Bilinci, Özelleştirme, Özelleştirme Karşıtı Mücadele, Kolektif Eylem
Referans 1Akkaya, Yüksel (2003), “Özelleştirme ve Sendikal Politikalar”, http://www.barikatlar.de/gorusler/ozel.htm(08.06.2017).
Birincil Dil
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2017
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2017


Makalenin Yazarları
Çetin Yılmaz
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.