Yıl 2008, Cilt: 15 Sayı : 1 Sayfalar 17 - 21 2009-05-11
Albino fare (Mus Musculus Subsp.)'de trakea, bronş ve bronşiol mukozalarının histokimyasal yapısı
Kenan Çınar,Cansever Yavaş
14 261

Öz Süleyman Demirel Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ: 2008 Mart; 15 (1) Albino fare (Mus Musculus Subsp.)'de trakea, bronş ve bronşiol mukozalarının histokimyasal yapısı Kenan Çınar, Cansever Yavaş Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Özet Bu çalışmada erişkin albino farelerde (Mus musculus subsp.) trakea, bronş ve bronşiol (terminal bronşiol ve respiratuar bronşiol) mukozalarının histokimyasal yapısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öldürücü dozda anestezik madde (Aerrane) uygulaması ile öldürülen 10 adet erişkin albino fareye (Mus musculus subsp.) ait trakea, bronş ve bronşiol mukozalarının histokimyasal yapısının incelenmesi amacıyla alınan doku örnekleri rutin histolojik işlemlerden geçirildi ve parafinde bloklandı. Bloklardan alınan kesitlere mukus bileşimini belirlemeye yönelik boyama yöntemleri uygulandı. Trakea ve bronş epitelleri ile bez ve goblet hücrelerinde çok az yoğunlukta güçlü sülfatlı glikoproteinlerin bulunduğu saptandı. Öte yandan mukoza bölümlerinde karboksil gruplu (siyalik veya uranik asit) ve/veya sülfat esterli glikoproteinlerin çok yoğun biçimde bulundukları belirlendi. Bronşta bulunan sülfatlı glikoproteinler ve okside olabilen visinal diol ve/veya glikojenli glikoproteinlerin ise trakeaya göre daha az yoğunlukta olduğu gözlendi. Terminal bronşiol ve respiratuar bronşiol epitellerinde çok az yoğunlukta güçlü sülfatlı ve sülfat esterli glikoprotein içeriğine rastlandı. Anahtar kelimeler: Mus musculus subsp., Trakea, Bronş, Bronşiol, Mukus Histokimyası. Abstract Histochemical structure of trachea, bronchus and bronchulus mucosa in albino mouse (mus musculus subsp.) The aim of this study was to determine histochemical structure of mucosas of trachea, bronchus and bronchulus (bronchulus verus and bronchulus respiratorius) in adult Albino mouse (Mus musculus subsp.). After ten adult Albino mice (Mus musculus subsp.) were killed by lethal dose of an anesthesic substance (Aerrane), tissue samples which were taken out to investigate of histochemical structure of trachea, bronchus and bronchulus mucosas were applied routine histological processes and embedded in paraffin. The staining methods were applied to paraffin sections for determination of mucous content. It was detected that strong sulphated glycoproteins were in a low density in the epithelium, glands and goblet cells of trachea and bronchus. The glycoproteins with carboxyl groups (sialic acid or uronic acid) and/ or with sulphate ester were high density in the mucosa sections. It was observed that sulphated glycoproteins and oxidizable vicinal diols and/ or glycogen in the bronchus were less dense than in the trachea.s. It was identified that the content of strong sulphated glycoproteins and glycoproteins with sulphate ester were low density in the epithelium of bronchulus verus and respiratorius. Keywords: Mus musculus subsp., Trachea, Bronchus, Bronchulus, Mucous Histochemistry.

Anahtar Kelimeler

Mus musculus subsp., Trakea, Bronþ, Bronþiol, Mukus Histokimyasý
Samet JM., Cheng PW., The role of airway mucus in pulmonary toxicology. Environmental Health Perspectives 1994; 102: 89-103.
Birincil Dil en
Konular
Yayımlanma Tarihi 11 Mayıs 2009
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Mayıs 2009


Makalenin Yazarları
Kenan Çınar
Cansever Yavaş