Cilt: 7 Sayı : 23
HADIMKÖY-BEYLİKDÜZÜ BAĞLANTI YOLU ÜZERİNDEKİ TRAFİK SIKIŞIKLIĞI PROBLEMİNİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI
HADIMKÖY-BEYLİKDÜZÜ BAĞLANTI YOLU ÜZERİNDEKİ TRAFİK SIKIŞIKLIĞI PROBLEMİNİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI
Arif Keçeli-mehmet KARAKUYU,Arif Keçeli,Mehmet Karakuyu

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Atış T., 2003, Kentsel Saçak-Sanayi Dinamiği ve Ulaşım İlişkisi: Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Arif Keçeli-mehmet KARAKUYU,Arif Keçeli,Mehmet Karakuyu