Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı : 7 Sayfalar 149 - 176 2016-01-27
İNGİLTERE’NİN AKDENİZ SİYASETİNDE KIBRIS (1580-1878)
İsmail ŞAHİN
13 261

Öz Bu çalışmanın amacı, 1580-1878 yılları arasında İngiltere’nin Akdeniz siyaseti bağlamında Kıbrıs’a olan ilgisini araştırmaktır. Çalışmanın başlangıcında, Kıbrıs’ın Levant bölgesinde tarih boyunca oynamış olduğu rolden bahsedilmiştir. Ardından, Ortaçağlar boyunca Doğu ile Batı arasındaki ilişkilerde Kıbrıs’ın önemi ele alınmıştır. Daha sonra da, İngiltere’nin Kıbrıs siyasetine ağırlık verilmiştir. Çalışma, İngiltere’nin ilk başta Kıbrıs’a ticari bir anlam yüklediğini vurgulamış ve bu süreçte yaşanan gelişmeler aktarılmıştır. Akdeniz’in yeniden uluslararası ilişkilerin gündemine girmesiyle değişen şartlardan dolayı, Kıbrıs’a yönelik ilginin zamanla siyasi bir ilgiye dönüştüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle, İngiltere’nin Akdeniz siyasetinin önem kazanmasına paralel olarak Kıbrıs’ın da İngiltere nazarında değer kazandığı iddiası, bu çalışmanın temelini oluşturmuştur. Sonuç olarak, uluslararası ticaret yollarının güvenliği, Rusya’nın Akdeniz’de oluşturduğu tehdit ve Osmanlı Devleti’nin geleceğiyle ilgili tartışmalar şeklinde sıralanabilecek bir takım faktörlerin, adanın İngiltere tarafından işgalinde etken olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Kıbrıs; İngiltere; Levant; Akdeniz; Hindistan; Süveyş Kanalı
ALTUNDAĞ, Şinasi, Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı Mısır Meselesi 1831 – 1841, TTK Basımevi, Ankara, 1945.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2016
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Ocak 2016


Makalenin Yazarları
İsmail ŞAHİN