Yıl 2004, Cilt: 5 Sayı : 6 Sayfalar 35 - 66 2004-06-01
The Problem of Understanding in Dilthey, Heidegger and Gadamer
Dilthey, Heidegger ve Gadamer'de Anlama Sorunu
Metin BECERMEN
21 261

In this paper, I am to scrutinize the ideas of Dilthey, who tried to the problem of history with a methodological attempt and within this context tried to explain history and the subject human sciences with a method based on understanding; and of Heidegger, who held and inquire the understanding in human sciences not only as a method but also an attempt involving the whole sphere of Being; and also of Gadamer, who founded the understanding and, in relation to this, the problem of language on the whole philosophical attempt by departing from Heidegger
Bu çalışmada, tarih sorununa yöntemsel bir çabayla yaklaşan ve bu çaba bağlamında tarihi ve tinbilimlerinin konusunu anlamaya dayalı bir yöntemle açıklamaya çalışan Dilthey'ın; tinbilimlerinde anlamayı sadece bir yöntem olarak değil, bütün bir Varlık alanını kuşatan bir çaba olarak ele alan ve irdeleyen Heidegger'in; ve Heidegger'den hareketle, anlamayı ve buna bağlı olarak dil sorununu bütün felsefi çabanın temeline koyan Gadamer'in düşünceleri üzerinde durulmaktadır

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2004


Makalenin Yazarları
Metin BECERMEN