Yıl 2006, Cilt: 1 Sayı : 21 Sayfalar 65 - 72 2006-12-01
ON THE SIMILES IN THE OLD TURKIC INSCRIPTIONS
Eski Türk Yazıtlarında Benzetme İlgisiyle Kurulmuş Cümleler Üzerine
Erhan AYDIN
18 261

The use of idioms, proverbs, similes, metaphors indicate the ancientness and the practicability of languages. Especially, the use of similes is an indication of the practicability as well as the ancientness of a language. In this article, similes in the Old Turkic scripts have been gathered together. The subject simile, which was studied by some Turkologists, was not analyzed linguistically in this study. It may be more helpful to leave that topic to linguists. Gathered use of similes, which were collected by analyzing not only the scripts of the Orkhon area, but also all of the Turkish runic texts, has been presented for the researchers interested in the topic.
Eski Türk yazıtlarında kullanılan deyimler, atasözleri, ikilemeler, benzetmeler, metaforlar gibi kullanımlar o dilin eskiliğine ve kullanışlılığına işaret eder. Özellikle benzetmeli kullanımlar dilin işlek olduğuna ve tarihinin eskilere dayandığına kanıt olarak gösterilebilir. Bu yazıda eski Türk yazıtlarında geçen ve benzetme ifadesi taşıyan cümleler bir araya getirildi. Daha önce kimi Türkologların çalışmalarında değinilen benzetme konusu bu yazıda dil bilimsel olarak incelenmedi. O konuyu dil bilimcilere bırakmak daha yararlı olabilir. Bu yazıda, yalnızca Orhon bölgesi yazıtları değil Türk runik harfli metinlerin tamamı incelenmek suretiyle elde edilen benzetmeli kullanımlar araştırıcıların dikkatlerine sunuldu.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2006
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2006


Makalenin Yazarları
Erhan AYDIN