Yıl 2018, Cilt: 8 Sayı : 1 Sayfalar 179 - 187 2018-03-31
An LC-MS/MS Method Validation for the Phytochemical Quantification of Four Edible Plants
Yenilebilir Dört Bitki Türünün Fitokimyasal İçeriğinin Miktarsal Tayini için LC-MS/MS Metot Validasyonu
Mustafa Abdullah YILMAZ,Oguz ÇAKIR,Enes ARICA,İsmail YENER,Birol OTLUDİL,Mehmet Hakkı ALMA,Abdulselam ERTAŞ
13 261

Anahtar Kelimeler

Ares AM, Nozal MJ, Bernal J, 2013. Extraction: chemical characterization and biological activity determination of broccoli health promoting compounds. Journal of Chromatography A, 1313: 78–95.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Kimya
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2018
Bölüm Kimya / Chemistry, Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering
Yazarlar Orcid : 0000-0002-4090-7227Yazar: Mustafa Abdullah YILMAZ (Sorumlu Yazar)Ülke: Turkey

Orcid : 0000-0002-8006-2054Yazar: Oguz ÇAKIR Ülke: Turkey

Orcid : 0000-0002-8663-4826Yazar: Enes ARICA Ülke: Turkey

Orcid : 0000-0002-0988-9462Yazar: İsmail YENER Ülke: Turkey

Orcid : 0000-0002-3809-5987Yazar: Birol OTLUDİL Ülke: Turkey

Orcid : 0000-0001-7011-3965Yazar: Mehmet Hakkı ALMA Ülke: Turkey

Orcid : 0000-0002-2193-8386Yazar: Abdulselam ERTAŞ Ülke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2018


Makalenin Yazarları
Mustafa Abdullah YILMAZ
Oguz ÇAKIR
Enes ARICA
İsmail YENER
Birol OTLUDİL
Mehmet Hakkı ALMA
Abdulselam ERTAŞ