2001’DEN 2016’YA ABD’NİN SURİYE POLİTİKASININ GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN ANALİZİ VE SURİYE KRİZİNİ ANLAMAK

Öz Vekâlet savaşlarının yaşandığı Suriye krizinde BM gibi uluslararası kuruluşların çekimser tavrı ve olayların sadece nicel olarak değerlendirilmesi, insani boyutun arka planda kalması çalışmamın ilham kaynağı olmuştur. Çalışmanın amacı ABD Suriye ilişkilerini 2001 den 2016’ya kadar şekillendiren önemli kilit olaylara değinmek, iç ve dış dinamikleri dikkate alıp teori ve söylem yöntemleri bağlamında analizini yaparken literatüre katkı sağlamaktır. Çalışmada ABD aktörünün Suriye politikaları güvenlik perspektifi ile ele alınacaktır. ABD’nin dış politikasındaki değişimlerinde Suriye faktörü nasıl etkili olmuştur? Suriye’deki iç savaşın uluslararasılaş tırıl masındaki nedenler nelerdir? Kriz öncesinde ve sonrasında ABD-Suriye ilişkileri nasıl seyir izlemiştir? Çalışma bu soruları cevaplandırmakta yardımcı olacaktır. Süreç; 2001-2011 ‘‘Yeni bir umut ve istikrar beklentileri’’, 2011-2016 dönemleri ise ‘‘İç savaştan küresel savaşa dönüşüm’’ başlıkları altında ele alınacaktır. ABD Suriye ilişkilerindeki seyri belirleyen faktörler; 11 Eylül 2001 krizi, 2003 Irak savaşı, 2004’te ABD’nin Suriye’ye ekonomik ambargo uygulaması, 2005’te Refik Hariri suikastı ile 1996’da Lübnan üzerinden kurulan iyi ilişkilerin sekteye uğramasıdır. 2011’de Tunus’ta başlayıp domino etkisi yaratan Arap Baharı ile dengeler değişmiş, Suriye krizi de şiddet eylemleri ile derinleşmiştir.
Anahtar Kelimeler:

ABD, Suriye, Ortadoğu

2001’DEN 2016’YA ABD’NİN SURİYE POLİTİKASININ GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN ANALİZİ VE SURİYE KRİZİNİ ANLAMAK

Kaynakça

 Acun, Can; Kanat, Kılıç Buğra; Ulutaş, Ufuk; ‘Sınırları Aşan Kriz Suriye’ ,SETA, Mart 2015

 Akgün, Birol; ‘Suriye Krizi’nde Bölgesel ve Küresel Aktörler’ SDE Analiz, Haziran 2014

 Armaoğlu, Fahir; ’20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995’ Timaş yayınları, 22. Baskı, Nisan 2017, İstanbul

 Atlıoğlu, Yasin; ‘Suriye Dış Politikasında Güç ve Güvenlik İlişkisi’, Bilge Strateji, Cilt 1, Sayı 1, Güz 2009

 Dağ, Ahmet Emin; ‘Suriye Bilad-i Şam’ın Hazin Öyküsü’, IHH İnsani Yardım Vakfı Araştırma ve Yayınlar Birimi 2. Baskı,2013

 Karpat, Kemal; ‘Osmanlı’dan Günümüze Ortadoğu’da Millet, Milliyetçilik’, Timaş yayınları, 3. Baskı, Ekim 2015, İstanbul

 Sander, Oral; ‘Siyasi Tarih İlkçağdan 1918’e’ 20. Baskı, Ekim 2010

 Sönmezoğlu, Faruk; ‘İki savaş sırası ve Arsında Türk Dış Politikası 1914-1945’ Der Kitap ve Yayınevi, 2015, İstanbul

 Süer, Berna; ‘Suriye-İsrail Barış Görüşmeleri: Olgunlaşma Teorisi Perspektifinden Bir Analiz’, Ortadoğu Etütleri, Cilt 3, No 2, Ocak 2012