Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı : 10 Sayfalar 224 - 237 2019-10-22
EFFECT OF GLOBALIZATION ON INCOME INEQUALITY: PANEL DATA ANALYSIS OF G7 COUNTRIES
KÜRESELLEŞMENİN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G7 ÜLKELERİ PANEL VERİ ANALİZİ
Halil TUNALI,Harun ÇETİNKAYA
17 261

Anahtar Kelimeler

KAYNAKÇAAcemoğlu, D., & Ventura J. (2002). The World Income Distribution, Quarterly Journal of Economics, 117(3):659-94.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayımlanma Tarihi Ekim-2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar Orcid : 0000-0002-7900-536XYazar: Halil TUNALI Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF POLICY OF ECONOMICSÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-8708-1840Yazar: Harun ÇETİNKAYA (Sorumlu Yazar)Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF POLICY OF ECONOMICSÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : Ekim-2019


Makalenin Yazarları
Halil TUNALI
Harun ÇETİNKAYA