Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Yolu

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulus devlet oluşturmada yunanistan örneği: büyük ülkü-megali idea

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler1
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

18. yüzyılda Avrupa'da yaşanan siyasal ve ekonomik devrimlerin Osmanlı idaresi altında yaşayan Yunan toplumuna yansıması, ticaret yollarının İmparatorluğun Yunan nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde (Anadolu'nun Ege kıyıları, Balkanlar, Moldavya) gelişmesi sonucunda oldu. Avrupa'ya eğitim için giden Yunanlı gençler ve tüccarlar Aydınlanma fikirlerini ve milliyetçilik ideolojisini benimseyerek, bunların Yunan toplumuna aktarılmasına katkıda bulundular. Avrupa'daki gelişmelerin belli bir gecikme ile benimsenmesinin ardından Yunan Aydınlanması ile başlayan hareket, dönemin uluslararası zemininin de müsait olmasıyla birlikte, 1821'de Mora Yarımadası'nda başlayan Yunan Ayaklanması, 1830'da dönemin Büyük Devletleri'nin kontrolü altında olan ve bir monarşik rejimle yönetilmesi kararlaştırılan bağımsız bir devlet olarak sonuçlandı. Böylelikle, ulusal devlet ve ulusal kimlik yaratma projesi çerçevesinde 1833'te Yunanistan Ortodoks Kilisesi; aynı bağlamda devletin idari yapısındaki ihtiyaçları karşılamak üzere gerekli personeli eğitmek ve Doğu'ya Batı medeniyetinin taşınmasını sağlamak amacıyla 1837'de Atina Üniversitesi kuruldu. Tarihin Helenleştirilmesi çerçevesinde Yunan ulusunun Bizans geçmişiyle barış sağlandı. Öte yandan Helenizm'in tarih boyunca sürekliliğinin sağlanması ile birlikte Megali İdea da resmiyet kazandı. Büyük Yunanistan'ın kurulması hayalinin açık bir ifadesi olarak Yunan ulusunun varoluş sebebi oldu. Fakat Türk Kurtuluş Savaşı sonucunda (1922) Megali İdea Yunan resmi dış politikasından çıkmasına rağmen, Yunan ulusunu bir arada tutmak için akıllarda daima yer alan ve gerçekleşmesi arzulanan bir olgu olarak kaldı.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The reflection of the political and economical revolutions which took place in Europe in the 18th century, to the Greek society living under the Ottoman rule was realized through the development of channels of commerce at the regions of the Empire (such as the Aegean shores of Anatolia, Balkans, Moldavia) where mainly the Greek population lived. Young Greeks by going for education to Europe and merchants by going to Europe adopted the ideas of the Enlightenment and the ideology of nationalism. Thus they made a contribution to the transfer of these ideas and ideology to the Greek society. While the developments of Europe were adopted with some delay, the movement that began with the Greek Enlightenment and with the available international circumstances, the Greek upheaval which started in 1821 at the Peloponnese peninsula resulted with the creation of an independent monarchical Greek state under the control of the Great Powers of the period. In this way, under the project of creating a nation state and a national identity, in 1833 the Greek Orthodox Church was established. Likewise, in 1837 the University of Athens was founded for the education of the necessary personnel in order to meet the administrative needs of the state and to convey the Western civilization to the East. Also by Hellenizing History, peace with the Byzantine past was made. On the other hand, trough securing historical continuity of Hellenism, Megali Idea gained formality. In plain terms the vision of creating a Great Greece, became a basis of existence of the Greek nation. But despite the fact that Megali Idea was detached formally from the Greek foreign policy with the end of the Turkish War of Independence (1922), it has remained always in the minds as a wish to be realized in order to keep the Greek nation together.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :