Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Yolu

Yıl 2010 , Cilt 12 , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu anadolu’ya bayındırlık hizmetleri kapsamında yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar (1920-1938)

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
495
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi'nde Mustafa Kemal Atatürk döneminde (1920-1938) yılları arasında bayındırlık hizmetleri kapsamındaki yatırım ve harcama politikaları analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmamızın ilk bölümünde, Türkiye'nin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyo-ekonomik yapısı, hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde; siyasî iradenin ekonomik yapı üzerindeki tesirleri ortaya konularak, bu iki yapının yakın ilişkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bölümde ayrıca, CHP hükümetlerinin asayiş ve güvenlik sorunlarını esas alan yatırım ve harcamaların yanında bölgenin kalkınmasına yönelik sosyal, ekonomik ve bayındırlık gibi hizmet sahalarında harcama ve yatırım politikalarını kesintisiz uygulamaya çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç itibariyle Mustafa Kemal Atatürk döneminde bölgeye yönelik kamu yatırım ve harcamalarının, Doğu illerinin dışındaki diğer bazı bölgelere oranla daha fazla olduğunu destekler niteliktedir. Bununla birlikte, bölgenin kendine has tarihi ve coğrafi şartlarının bu yatırımlardan beklenen sonuçların alınmasını güçleştirebileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Özet İngilizce :

In this study, investment expenditures has been researched in Mustafa Kemal Atatürk between (1920-1938) in The Eastern Anatolian Region. In the first part, social-economic set up of Turkey and Southeast Anatolian Region, between upswing of public investments and Priority Regions for Development has been studied in The Eastern Anatolian Region. In second part of this study, relations among the economic structure, political participation have been analyzied. Especially; in this part, political participation has been closely related with economic structure. Southeast Anatolian Region has'nt got homo genius economic structure. The governments have been used practical politics in region, with important projects was started to remove between regions, important projets was started since The Turkish Republic was founded. At the end of the study, the results have been researched, the argue that investment expenditures of region has been exceed the limits the other region›n period of Mustafa Kemal Atatürk. Although, disregard that some structures such as history and geographical to make expected results difficulties.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :