Yarasa Gübresinin Bazı Makro Besin Elementi, Katyon Değişim Kapasitesi ve Toprak Reaksiyonu (pH) Üzerine Etkisi

Bu araştırmada yarasa gübresinin geleneksel yöntem olan çiftlik gübresi ile karşılaştırmak amacıyla toprakların bazı makro element içeriği, pH ve katyon değişim kapasitesine etkisi araştırılmıştır. Her iki organik materyal, ağırlık esasına göre artan dozlarda 0 (kontrol); 500; 1000; 1500; 2000 kg.da-1 olmak üzere 5 uygulama seviyesinde uygulanmıştır ve test bitkisi olarak buğday kullanılmıştır. Araştırma 2011-2013 yılları arasında Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toprak ve Su Kaynakları Yerleşkesi (Erzurum) deneme alanında yürütülmüş ve sonuçlar tam şansa bağlı bloklar deneme desenine göre LSD çoklu karşılaştırma testi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın yarasa ve çiftlik gübresi sonuçları kontrol konusu ile karşılaştırıldığında, en yüksek yarasa gübresi dozu toprakların azot içeriğini (N) % 32, fosfor içeriğini (P) % 407, potasyum içeriğini (K) % 61, pH % 3 ve katyon değişim kapasitesini (KDK) ise %17 arttırmıştır.

Effect of Bat Guano on Cation Exchange Capacity, Some Macro Nutrient Content and Reaction of Soil (pH)

In this study, the effect of bat manure on the some macro element content, pH and cation exchange capacity (CEC) of soils was investigated in order to compare with the traditional method of livestockmanure. Both organic materials were applied at increasing doses of 0 (control); 5; 500; 1000; 1500; 2000 kg.da-1 and a wheat plant was used as the experiment plant. The study was carried out in the field of Soil and Water Resources of East Anatolia Agricultural Research Institute (Erzurum) between the years of 2011-2013 and the results were evaluated by LSD multiple comparison test according to the completely randomized block design. When the bat guano and livestock manure results of the study were compared to the control, the highest bat manure dose increased by content of the nitrogen (N) 32%, phosphorus (P) 407%, potassium (K) 61%, pH 3% and cation exchange capacity (CEC) 17% of the soil.

Kaynakça

ReferencesAnonim,(2011).http://www.varbak.com/organik-tarim-tarihi-ve-gelisimi-t32733.html=e14aa2bf80bda49dec7b7aabea0bec4d&Açıkgöz N (1988). Tarımda Araştırma ve Deneme Metotları, Ege Ünv. Ziraat Fak. Yayınları, No:478, Bornova, İzmir. Alagöz, Z., Yılmaz E., Öktüken F., (2006). Organik Materyal İlavesinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak özellikleri Üzerine Etkileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 19(2),245-254 Baran A., Çayçı G., ( 1996). Türkiye'deki Bazı Peatlerin Ayrışma Derecesi, Katyon Değişim Kapasitesi Ve Organik Maddesi Arasındaki İlişkiler, Pamukkale üniversitesi, mühendislik bilimleri dergisi, JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE 2: 2: 139-142 139 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, AnkaraBender, D., Erdal, İ., Dengiz, O., Gürbüz M., Tarakcıoğlu, C. (1998). Farklı Organik Materyallerin Killi Bir Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri. International Symposium on Arid Region Soil, 506-510, September, 21-24. Ed.; M. Sefik Yesiloy, Menemen, izmir.Altıntaş A., (2005). Yarasa Dışkısı (Bat Guano) Mineral Düzeyleri, Ankara Üniv. Vet. Fak Derg, 52, 1-5.Bremner, J. M. and Mulvaney C.S., (1982). Nitrogen total. Methods of Soil Analysis Part 2. Chemical and Microbiological Properties. Second Edition. Agronomy. No: 9, p: 597-622. Brohi A.R., Karaman R.M., Yazıcıoğlu S., (1994). Sıvı Tavuk Gübresi, Çiftlik gübresi ve Tütün Tozunun Buğday Bitkisinin Verim Parametreleri Üzerine Etkisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 111169-168, TokatBower, C.A., Wilcdx, L.V. Soluble Salt, In: Black, C.A. (ed.), 1965. Methods of Soil Analysis Part II, American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, pp: 933-951Candemir F., (2005). Organik Atıkların Toprak Kalite İndeksleri ve Nitrat Azotu Üzerine Etkileri, On dokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun.Demirtaş I.E., Arı N., Arpacıoğlu A., Kaya H., Özkan C.F., (2005). Değişik Organik Kökenli Gübrelerin Kimyasal Özellikleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, http://derim.com.tr/article/view/5000017039/5000016921DMİ (2008). Erzurum İli Uzun Yıllar Ortalama İklim Verileri (1929-2007), Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü. Meteoroloji Dökümantasyon Merkezi, Ankara.Gultekin H. ve Örgün Y. (1994). Tarım Toprağında Bitki Besleyici Elementlerin Rolü http://www.ekolojidergisi.com.tr/resimler/13-6.pdfKacar B., (2009). Toprak Analizleri, Nobel Yayın Dağıtım, Şubat 2009, AnkaraKaraman, M., (1971). Denemelerin Kuruluşu ve Değerlendirme Esasları. Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Bornova- İzmir.Kincheloe, S., (1983). Fertilizer Minerals, Industrial Minerals and Rockk., Volume l , pp. 233-241Ölgen M. K., Erdalü., Sökmen Ö., (2009). Turgutlu – Salihli Arasında Organik Tarım Faaliyetlerinin Toprak Üzerindeki Etkileri, Ege Coğrafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 17-30, İzmir, Effects Of Organic Farming On Soil Properties İn The Turgutlu-Salihli Region ,Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009). 17-30, Izmir—Turkey, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 35100 Bornova-İzmirPage, A. L., R. H. Miller, and D. R. Keeney, (1982). Methods of Soil Analysis- Part 2 Chemical and Microbiological Properties, American Society of Agronomy, Inc., Soil Science Society of America, Inc., Madison, WI."Ridine, W., Ngakou, A., Mbaiguinam, M., Namba, F., Anna, P., (2014). Changes In Growth And Yıeld Attrıbutes Of Two Selected Maıze Varıetıes As Influenced By Applıcatıon Of Chemıcal (NPK) And Organıc (Bat's Manure) Fertılızers In Pala (Chad) Grown Fıeld, Pakıstan Journal Of Botany, Volume: 46, Issue: 5, Pages: 1763-1770, Pakistan Botanical Soc, Dept Of Botany Univ Karachi, 32 Karachi, Pakistan, Issn: 0556-3321, Eissn: 2070-3368Xiying, H., Chi, C., Greg, R. T and Fengrong, Z., (2003). Soil Carbon and Nitrogen Response to 25Annual Cattle Manure Application. Journal ofPlant Nutrition and Soil Science. Vol. 166. Issue.2. pp. 239-245.

7452 4354

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’de Mandalina Piyasasının Ekonomik Analizi ve Pazarlama Marjları

Nur ERTEK, Vedat DAĞDEMİR, Atilla KESKİN

Yarasa Gübresinin Bazı Makro Besin Elementi, Katyon Değişim Kapasitesi ve Toprak Reaksiyonu (pH) Üzerine Etkisi

Kevser KARAGÖZ, Abdurrahman HANAY

Erzurum Şartlarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Genotiplerinin Verim ve Bazı Özellikleri

Sibel KADIOĞLU, Mustafa TAN, Banu KADIOĞLU, Gökhan TAŞĞIN

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Kimyasal ve Duyusal Kaliteleri Üzerine Çörek Otu Yağının Etkisi

Gökhan ARSLAN

Plati Balığı, Xiphophorus maculatus Günther, 1866’nda Glutatyon Redüktaz Geninin Biyoenformatiği

Mehtap BAYIR

Kop ve Palandöken Dağları Meralarının Ekolojik Alan Tanımlama ve Sağlık Sınıflaması

Mehmet Kerim GÜLLAP, Sedat SEVEROĞLU, Şule ERKOVAN, Ali KOÇ, Halil İbrahim ERKOVAN

Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi: Pasinler-Köprüköy (Erzurum) İlçeleri Örneği

Ahmet KOÇ, Sevgi YILMAZ

Glisin Betain ve Tiamin Uygulamalarının Tuz Stresi Altında Patlıcanda Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi

Figen GÜL, Melek EKİNCİ, Raziye KUL, Ertan YILDIRIM

Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss) Sperm Kalitesinde Bilgisayarlı Otomatik Sperm Analiz Sisteminde (CASA) Leja ve Makler Lamlarının Performansının Karşılaştırılması

Güneş YAMANER, Gökhan TUNÇELLİ, Momin MOMİN, Devrim MEMİŞ

Anadolu’dan Ichneumonidae (Hymenoptera) türleri, Kısım III

Janko KOLAROV, Saliha ÇORUH, İrfan ÇORUH