TÜRKİYE'DE TESCİLLİ FASULYE ÇEŞİTLERİNİN ÇİMLENME SICAKLIK İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz ÖZET : Bu araştırmada, beş tescilli fasulye çeşidinin (Şeker, Şehirali-90, Yunus-90, Karacaşehir-90 ve Şahin-90) çimlenmesi  8 farklı sıcaklıkta (10, 15, 20, 25, 30, 35, 37 ve 40 oC) incelenmiştir. Çimlenme testi sabit sıcaklıklarda ve karanlık koşullarda yapılmıştır. Denemede, % 50 çimlenme için mimimum (Smin), optimum (Sop) ve maksimum (Smax) sıcaklık ihtiyaçları doğrusal regresyon analizi yoluyla hesaplanmış ve toplam sıcaklık istekleri (termal zaman istekleri) belirlenmiştir. Araştırma sonunda, çimlenme hızının 27-29 oC'de en yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, kullanılan çeşitlerin % 50 çimlenme için kardinal sıcaklık isteklerinin minimum (Smin) 9.8-12.8 oC; optimal (Sop) 27.6-29.5 oC ve maksimum 42.7-47.3 oC arasında değiştiği tespit edilmiştir. Bunların yanında % 50 çimlenme için toplam sıcaklık isteklerinin 10.7-24.3 oC gün olduğu da belirlenmiştir.  ESTIMATION OF CARDINAL TEMPERATURE AND THERMAL TIME REQUIREMENTS FOR NATIONALLY REGISTERED CULTIVARS OF PHASEOLUS  BEANS                SUMMARY : Germination characteristics of nationally registered Turkish bean cultivars (Şeker, Şehirali-90, Yunus-90, Karacaşehir-90 and Şahin-90) was investigated at constant temperatures ranging from 10 oC to 40 oC with 5 oC increments and cardinal temperature and thermal time requirements were estimated using linear regression analysis of the reciprocal of the rate of 50 % germination.               The rate of germination was progressively delayed as temperature diverged from optimum temperature (To = 27-29 oC). Germination fell remarkably at temperatures below 15 oC and above 30 oC with no germination took place at 40 oC. Minimum germination temperature (Tmin) estimated ranged between 9.8 oC and 12.8 oC while maximum temperature requirements (Tmax) ranged between 42.7 oC and 47.3 oC. Thermal time requirements were between 10.7 and 24.3 oC days depending on cultivars.

26741 14311

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

PREDICTION OF BODY WEIGHTS FROM BODY MEASUREMENTS IN HOLSTEIN-FRIESIAN CALVES

Naci TÜZEMEN, Mete YANAR, Ömer AKBULUT, Feyzi UĞUR, Recep AYDIN

URFA YÖRESİ TOPRAK ÖRNEKLERİNE SUYA DOYGUN KOŞULLARDA UYGULANAN DEĞİŞİK AZOTLU GÜBRELERİN VERİME VE ÇELTİK BİTKİSİNİN ELEMENT İÇERİĞİNE ETKİSİ

Adil AYDIN

KAŞAR PEYNİRİNİN HIZLI OLGUNLAŞTIRILMASINDA PROTEAZ VE LİPAZ ENZİMLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE KULLANIMI 2. Peynirde Serbest Uçucu Yağ Asitleri

Songül ÇAKMAKÇI, Abdullah ÇAĞLAR

KAĞIZMAN İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN MAHALLİ ELMA ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDE BİYOLOJİK VE POMOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Muharrem GÜLERYÜZ, Sezai ERCİŞLİ

THE EFFECTS OF NITROGEN RATES AND IRRIGATION LEVELS ON GROWTH, YIELD AND NUTRIENT CONTENTS OF CABBAGE (Brassica oleracea L. var. Capitata)

Hüseyin PADEM, Refik ALAN

TÜRKİYE'DE TESCİLLİ FASULYE ÇEŞİTLERİNİN ÇİMLENME SICAKLIK İSTEKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Faik KANTAR, İsmail GÜVENÇ

FİĞ (Vicia sativa L.)'DE DEĞİŞİK SIRA ARALIĞI VE TOHUM MİKTARININ TOHUM VERİMİ İLE BAZI ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

Yunus SERİN, Mustafa TAN, Hayati ŞEKER

ERZURUM'DA ELMA AĞAÇLARINDA ÇİÇEK VE MEYVEDEKİ ZARARLILAR ÜZERİNDE BAZI GÖZLEMLER

Şaban GÜÇLÜ, Hikmet ÖZBEK

FARKLI YAPRAK GÜBRELERİNİN FASÜLYE (Phaseolus vulgaris L.)'DE BAZI BAKLA ÖZELLİKLERİ İLE BAKLA VERİMİNE ETKİSİ

İsmail GÜVENÇ, Refik ALAN

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN YUMRU ANORMALLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tahsin KARADOĞAN