SAF VE MELEZ KUZULARIN YAŞAMA GÜÇLERİNE ETKİLİ FAKTÖRLER VE YAŞAMA GÜÇLERİNİN SAF IRK GENOTİP ORANLARINA GÖRE DEĞİŞİMİ

Öz .