İki Sıralı Arpada (Hordeum vulgare conv. distichon) Melez Gücünün Belirlenmesi / Determination of Hybrid Vigority of Two-Rowed Barley (Hordeum vulgare conv. distichon)

Öz ÖZET: İki sıralı arpalarda, melez gücünün araştırılmasına yönelik olarak Bursa ekolojik koşullarında 1998-2000 yıllarında gerçekleştirilen bu çalışmada, bitki boyu, başak uzunluğu, başakçık sayısı, başakta tane sayısı ve başakta tane ağırlığı özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonuçları toplu olarak ele alındığında, heterosis değerleri, bitki boyu haricinde diğer özelliklerde çoğunlukla pozitif yönde, heterobeltiosis değerleri ise başak uzunluğu haricinde diğer özelliklerde genellikle negatif yönde olmuştur. En yüksek heterosis değeri Tokak x Efes-3 kombinasyonu melezlerinde başakta tane ağırlığı özelliğinde (%36.52) tesbit edilmiştir.Anahtar Kelime: Arpa, heterosis, heterobeltiosisDetermination of Hybrid Vigority of Two-Rowed Barley (Hordeum vulgare conv. distichon) ABSTRACT:This research was conducted to determine the hyrid vigority of two- rowed barley (Hordeum vulgare conv. distichon) in Bursa conditions in 1998-2000. Plant height, spike length, spikelet number/spike, seed number/spike and seed weight/spike were examined. When heterosis is considered, all the traits except that plant height tended to be possitive but when heterobeltiosis considered all traits but spikelet height were negative. Seed weight/spike produced the highest value in respect of heterosis in Tokak x Efes-3 combinations.Key Words: barley, heterosis, heterobeltiosis, hybrid vigor

28318 14558

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Teşhis Edilen Anormal Gözlemlerin İterasyon ve Kovaryans Yöntemleri İle Yeniden Tahmini / Dedection of Outlers and Estimation of Them As a missing Observation Using Teration and Covariance methods

İrfan ÖZTÜRK, Zeki DOĞAN, Necati YILDIZ

Cypermethrin (Sentetik Piretroit)’ in Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’ nın Alkalin Fosfatez, Kolesterol, Glikoz ve Kreatin Aktivitesine Etkisi / The Effect of Cypermethrin (A Synthetic Pyrethroid) on Alcaline Phosphates, Cholesterol, Glucose and

Muhammed ATAMANALP, M. Sait KELEŞ, M. Sıtkı ARAS

Sıcaklık Artışı ve Farklı Su Uygulama Düzeylerinin Buğday Bitkisinin Gelişimi Üzerindeki Etkisinin Bitki Gelişimi Benzetim Modellemesi ile Belirlenmesi / Determination of Effects of Temperature Increase and Different Water Application Levels on Wheat Grow

Dilruba TATAR, Senih YAZGAN

Bazı Enerji Yemlerinin in situ Tekniği İle Kuru Madde ve Organik Madde Parçalanabilirliklerinin Belirlenmesi / Determination of The Dry Matter and Organic Matter Degradabilities of Some Energy Feeds by in situ Technique

Leyla TURGUT, Mete YANAR, Ayhan AKSOY

Growth and Yield Parameters of Bell Peppers With Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems Under Different Irrigation Levels / Toprak Üstü ve Toprak Altı Damla Sulama Sistemlerinde Farklı Sulama Düzeylerinin Biber Bitkisinin Gelişim ve Verim Özellikl

Halil KIRNAK, Cengiz KAYA, Veli DEĞİRMENCİ

Optimization of Wheat (Triticum Aestivum L.) Anther Culture-Derived Embryos Transformation by Microprojectile Bombardment / Partikül Bombardımanı ile Buğday (Triticum Aestivum L.) Anter Kültürü kaynaklı Embriyolara Gen Aktarımının Optimizasyonu

Kamil HALİLOĞLU, P. Stephen BAENZİGER

Doğu Yoncasından Elde Edilen Hatların Kayseri ve Bilensoy-80 Çeşitleriyle Mukayeseli Yaş/Kuru Ot Verimleri ve Kuru Ot Verimlerinin Biçimlere Göre Dağılımı / The Fresh /Dry Hay Yields and Dry Hay Yield Distributions By Cuttings of The Lines Selected From E

Hayati ŞEKER

Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758) ‘inden Surumi Üretimi Üzerine Bir Araştırma / An Investigation on The Surumi Production From Processing of (Leuciscus cephalus) Fish Species

Hatice YILMAZ, N. Mevlüt ARAS, Mehtap YILMAZ, H. İbrahim HALİLOĞLU

Kemaliye ve Yusufeli İlçelerindeki Biber (Capsicum annum L.) Üretim Alanlarındaki Bazı Virüs Hastalıklarının Belirlenmesi / Identification of Some Virus Diseases in Pepper Production Areas in Kemaliye and Yusufeli Districts

Hidayet BOSTAN, Atilla DURSUN

Comparison of Individual Randomisation and Plot Design For Assessing Genetic and Environmental Variation in Nicotiana rustica / Tönbekilik Tütünde Genetik ve Çevresel Varyasyonun İncelenmesinde Tek Bitki ve Parsel Randomizasyonun Karşılaştırılması

İrfan ÖZBERK, Harpal Sing POONİ, Fethiye ÖZBERK