ESMER, SİYAH-ALACA, SARI-ALACA VE DOĞU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR IRKLARININ BAZI POLİMORFİK KAN (Tf, Hb) GENETİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Öz ÖZET : Araştırmada Doğu Anadolu Kırmızısı (D.A.K.), Siyah-Alaca, Sarı-Alaca ve Esmer sığır sürülerinin transferrin, hemoglobin protein yapıları incelenmiştir. Sürülerde transferrin (Tf) gen yeri bakımından 6 allel gen tarafından belirlenen 15 fenotipin, hemoglobin (Hb) gen yeri bakımından 2 allel tarafından belirlenen iki fenotipin tespiti yapılmıştır. Araştırmada ırkların kan karekterleri bakımından çok önemli (P<0.01) derecede farklı genetik yapıda oldukları belirlenmiştir.   GenetIc structure of PolymorphIc Blood TraIts (Tf, Hb) of Brown-SwIss,       HolsteIn, SImmental and Eastern AnatolIan Red Cattle Breeds   SUMMARY : In this study, genetic structures of transferrin and haemoglobin of Brown-Swiss, Holstein, Simmental and East Anatolian Red cattle breeds have been examined. As a result of  this study the total 15 transferrin (Tf) phenotypes determined by six Tf alleles and 2 haemoglobin (Hb) phenotypes determined by two Hb alleles with respect to different locus were determined. It has been concluded that the genetic structures of in herent characteristics of all the breeds are significantly (P<0.01) different.

26907 13695

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

MEYVE ÇEŞİDİ VE MUHAFAZA SÜRESİNİN MEYVELİ YOĞURTLARIN BAZI KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Songül ÇAKMAKÇI, Hüseyin TÜRKOĞLU, Abdullah ÇAĞLAR

BAZI TRİTİCALE GENOTİPLERİNDE KENDİNE VE YABANCI TOZLAŞMA ORANLARININ BELİRLENMESİ

Metin TOSUN, İlknur AKGÜN, Sevim SAĞSÖZ

KIZILCIKTA (Cornus mas L.) ÇELİK ALMA ZAMANLARININ VE IBA UYGULAMALARININ YEŞİL ÇELİKLERİN KÖKLENMELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Lütfi PIRLAK

GÜBRELEMENİN PATATESİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Tahsin KARADOĞAN, Hakan ÖZER, Erol ORAL

ÇOK YILLIK ÇAVDAR (Secale montanum Guss.)’DA POLİPLOİD BİTKİ ELDE ETME OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İlknur AKGÜN

HARRAN OVASI İŞLETMELERİNDE MAKİNA KULLANMA DURUMU VE GELİŞTİRME OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İbrahim GÜLER, H. Hüseyin YAYLAGÜL

İVESİ VE MORKARAMAN KOYUNLARINDA TRANSFERRİN (Tf) TİPLERİ İLE ÇEŞİTLİ VERİM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Mustafa YAPRAK, Muhlis MACİT, Hakkı EMSEN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN İVESİ VE MORKARAMAN KUZULARIN YARI ENTANSİF ŞARTLARDA BESİ PERFORMANSLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Muhlis MACİT, Ayhan AKSOY

FARKLI DİKİM ZAMANLARININ KIRMIZIBAŞ LAHANADA (Brassica Oleracea var. Capitata Subvar. F. rubra) BİTKİ GELİŞMESİ, VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Hüseyin PADEM, İsmail GÜVENÇ

TOPRAK STRÜKTÜRÜNÜN OLUŞUM SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ

Nutullah ÖZDEMİR, Mustafa CANBOLAT