ERZURUM YÖRESİNDE BULUNAN BAZI SULARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTRMA

Öz .

17157 8815

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ İŞLETMESİNDEKİ İVESİ KOYUNLARININ SÜTLERİNİN BİLEŞİMİ VE DİĞER BAZI ÖNEMLİ KOYUN SÜTLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMALARI

Ahmet KURT, Gürol ERGİN

FINNISH LANDRACE MELEZİ KOYUNLARIN SUFFOLK, HAMPSHIRE, OXFORD VE DORSET TERMİNAL KOÇLARDAN OLMA KUZULARININ BUYÜME ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Mustafa K. ÖZSOY, William J. BOYLAN, William E. REMPEL

YERLİ YAPIM SAPDÖĞER HARMAN MAKİNALARININ BATÖR KONSTRÜKSİYONUNU GELİŞTİRME OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Osman YAZICIOĞLU, Poyraz ÜLGER

ELMA VE ÜZÜM ÇELİKLERİNDE, BÜNYESEL HORMONLARLA KÜKLENME ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ali İŞTAR, Muharrem GÜLERYÜZ, Seyit Mehmet ŞEN

ERZURUM, KARS, ERZİNCAN ve GÜMÜŞHANE İLLERİNDE YETİŞTİRİLEN ÖNEMLİ ELMA ÇEŞİTLERİNDEN ASKORBİK ASİT KATILARAK ELDE EDİLEN ELMA SULARININ AMBARLANMASI SIRASINDA BÜNYELERİNDE MEYDANA GELEN KİMYASAL ve FİZİKSEL DEĞİŞMELER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Fevzi KELEŞ

YÜZEYE UYGULANAN FOSFORİK ASİTİN TOPRAĞIN STRÜKTÜREL DAYANIKLlLlK DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Koray SÖNMEZ

ERZURUM İLİ MERKEZİNDE TÜKETİLEN YOĞURTLARIN BİLEŞİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". I. KIŞ PERİYODU

Ekrem KURDAL, Mehmet DEMİRCİ

BİTKİYE ELVERİŞLİ TOPRAK BAKIRININ BELİRLENMESİNDE SÖMÜRÜCÜ OLARAK SODYUM PYROFOSFATIN KULLANILABİLME OLASILIĞININ ARAŞTIRILMASI

Orhan AYDEMİR

ERZURUM YÖRESİNDE BULUNAN BAZI SULARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTRMA

Faruk İNCE

THE APPLE AND THORN SKELETONİZER, Eutromula pariana (CLERCK) (LEPİDOPTERA : CHOREUTIDAE), AN APPLE PEST IN GÜMÜŞHANE DISTRlCT

Miktat DOĞANLAR