ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Öz ÖZET: Erzurum ve yöresinde 1995 yılında yürütülen bu çalışmada, soğan tarlalarında bulunan yabancı otlar, yoğunlukları, yaygınlık oranları ve topluluk oluşturma durumları saptanmıştır. Araştırma bölgelerinde 18 familyaya bağlı 41 yabancı ot türünün ortalama 95.87 adet/ m2 yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Soğan ekim alanlarında sırasıyla Amaranthus retroflexus, Setaria viridis, Chenopodium album ve Convolvulus arvensis çok yoğun, yine sırasıyla C. album, C. arvensis, A. retroflexus ve S. viridis en yaygın türler olarak belirlenmiştir. Erzurum ve yöresi soğan ekim alanlarında sorun oluşturan C. album, A. retroflexus, S. viridis ve  C. arvensis'in  kendi aralarında topluluk oluşturdukları saptanmıştır. STUDIES ON WEEDS AND THEIR INTENSITY, FREQUENCY AND ASSOCIATION IN ONION FIELDS IN ERZURUM PROVINCES   SUMMARY: This study was carried out to determine the weeds causing problem in onion with their intensity, frequency and association in Erzurum provinces in 1995. In the research area, 41 different weed species belonging to 18 families were identified with a intensity of 95.87 weeds per square meter. Amaranthus retroflexus, Setaria viridis, Chenopodium album and  Convolvulus arvensis were the most intensive species in the research area. The most common species in onion fields were C. album, C. arvensis, A. retroflexus and S. viridis. C. album, A. retroflexus, S. viridis and C. arvensis species form an association among them.

17645 9053

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

KIZILCIKTA (Cornus mas L.) ÇELİK ALMA ZAMANLARININ VE IBA UYGULAMALARININ YEŞİL ÇELİKLERİN KÖKLENMELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Lütfi PIRLAK

BAZI TRİTİCALE GENOTİPLERİNDE KENDİNE VE YABANCI TOZLAŞMA ORANLARININ BELİRLENMESİ

Metin TOSUN, İlknur AKGÜN, Sevim SAĞSÖZ

ÇOK YILLIK ÇAVDAR (Secale montanum Guss.)’DA POLİPLOİD BİTKİ ELDE ETME OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İlknur AKGÜN

TOPRAK STRÜKTÜRÜNÜN OLUŞUM SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ

Nutullah ÖZDEMİR, Mustafa CANBOLAT

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TARIM İŞLETMESİNDE YETİŞTİRİLEN İVESİ VE MORKARAMAN KUZULARIN YARI ENTANSİF ŞARTLARDA BESİ PERFORMANSLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Muhlis MACİT, Ayhan AKSOY

ESMER, SİYAH-ALACA, SARI-ALACA VE DOĞU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR IRKLARININ BAZI POLİMORFİK KAN (Tf, Hb) GENETİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Ünsal DOĞRU, Hayri DAYIOĞLU, Faruk DOĞRUL

HARRAN OVASI İŞLETMELERİNDE MAKİNA KULLANMA DURUMU VE GELİŞTİRME OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İbrahim GÜLER, H. Hüseyin YAYLAGÜL

MEYVE ÇEŞİDİ VE MUHAFAZA SÜRESİNİN MEYVELİ YOĞURTLARIN BAZI KALİTE KRİTERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Songül ÇAKMAKÇI, Hüseyin TÜRKOĞLU, Abdullah ÇAĞLAR

ERZURUM YÖRESİ SOĞAN TARLALARINDAKİ YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI, YAYGINLIKLARI VE TOPLULUK OLUŞTURMA DURUMLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hüseyin ZENGİN

FARKLI DİKİM ZAMANLARININ KIRMIZIBAŞ LAHANADA (Brassica Oleracea var. Capitata Subvar. F. rubra) BİTKİ GELİŞMESİ, VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Hüseyin PADEM, İsmail GÜVENÇ