ERZURUM İLİNE BAĞLI PAZARYOLU İLÇESİNDEKİ ELMA BAHÇELERİNİN MEVCUT DURUMU VE GELİŞTİRİLMESİ

Öz ÖZET: Erzurum ili, Pazaryolu ilçesi ve yöresindeki elma bahçelerinde 1995-1996 yılları arasında yürütülen çalışmalarda, meyve yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Yörede karşılaşılan problemler  üç ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar: 1-Yetiştiricilik aşamasındaki problemler 2- Değerlendirme ve pazarlama sorunları ve 3-Sosyo ekonomik problemlerdir. Yetiştiricilik aşamasındaki problemler; çeşit karışımı, dikim sistemi, döllenme ve meyve tutumu, meyve dökümleri, ilaçlama, budama, gübreleme, sulama ve hasat gibi işlemlerin ve konuların incelenmesi sonucunda belirlenmiştir. Değerlendirme ve pazarlama konusundaki sorunları ise yörede kooperatifleşme, satış organizasyonu eksiklikleri, soğuk hava depolarının yetersizliği gibi konularda gözlenmiştir. Yörede, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tümünde önemli bir sorun olan göç ise, sosyo ekonomik problemler başlığı altında değerlendirilmiştir. Ayrıca bu başlık altında meyve bahçelerinde çalışan işgücünün genel yapısı, eğitim seviyesi, ekonomik durumu, veraset meselesi gibi hususlar irdelenmiştir.   Anahtar kelimeler: Elma, (malus domestica Borkh.) elma yetiştiriciliği, pazarlama problemleri.     PRESENT STUATION AND DEVELOPMENT OF APPLE ORCHARDS IN PAZARYOLU DISTRICT OF ERZURUM   SUMMARY : This study was undertaken to determine problems of apple orchards and their solution suggestions in Pazaryolu districts of Erzurum and its enviroment during 1995 and 1996. Problems of the orchards were considered at three main topics. These are fallows; 1. Cultivation problems, 2. Marketing problems, and 3. Social-economic problems. Cultivation problems consisted of growing different cultivar in same orchards, planting system, fertilization and fruit setting, fruit drop, ırrigation and harvesting. Marketing problems were determined as no cooperation, no marketing organization and no cooling storage. Immegration was a serial and economic problems in that area. Also people working apple orchards were appraised about education level, economic stuation, and inheritance. The solution suggestions were discussed in the text.   Key words: Apple, (malus domestica Borkh.), apple growing, marketing  problems

28271 14476

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ERZURUM İLİNE BAĞLI PAZARYOLU İLÇESİNDEKİ ELMA BAHÇELERİNİN MEVCUT DURUMU VE GELİŞTİRİLMESİ

Muharrem GÜLERYÜZ, Yaşar ERTÜRK

BAZI TOPRAK NEM KARAKTERİSTİKLERİNİN TANE BÜYÜKLÜK DAĞILIMI VE ORGANİK KARBON İÇERİĞİNDEN TAHMİN EDİLMESİ

Mustafa CANBOLAT

AFYON KOCATEPE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANADOLU MANDALARINDA SÜT VERİM VE BİLEŞİMİNİN LAKTASYON DÖNEMLERİNE GÖRE DEĞİŞİMİ, SÜT VE BAZI DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ

Özel ŞEKERDEN, Mustafa KÜÇÜKKEBAPÇI

KARAMÜRSEL - KIZDERBENT’ TE EROZYONA NEDEN OLAN ETMENLER VE BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Funda DÖKMEN, Cengiz KURTULUŞ, Hasan ENDEŞ

ERKEN GELİŞME DÖNEMLERİNDEKİ BİÇME UYGULAMALARININ KIŞLIK BUĞDAY GENOTİPLERİNDE VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ

Ali ÖZTÜRK, Özcan ÇAĞLAR

EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN KARASU’DA NEDEN OLDUĞU KİRLENME

Vahdettin TOSUNOĞLU, Recep BONCUKCUOĞLU, Ömer ANAPALI, Üstün ŞAHİN

PEYZAJ TASARIM SÜRECİNİN ÜÇKÜMBETLER PARKI ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

Sevgi YILMAZ, Hasan YILMAZ

ANADOLU MANDALARINDA HATAY İLİ KÖY ŞARTLARINDA SÜT VERİM VE BİLEŞİMİNİN LAKTASYON DÖNEMİ VE VERİM MEVSİMİNE GÖRE DEĞİŞİMİ

Özel ŞEKERDEN, İbrahim TAPKI, Şerafettin KAYA

KUŞBURNU TİPLERİNİN DONA DAYANIMLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Sezai ERCİŞLİ

ERZURUM YÖRESİNDE FARKLI ANA MATERYALLER ÜZERİNDE OLUŞMUŞ ÜÇ TOPRAK PROFİLİNİN KIVAM LİMİTLERİ VE ŞİŞME-BÜZÜLME KARAKTERİSTİKLERİ

Mustafa CANBOLAT, Kenan BARİK, Müdahir ÖZGÜL