Erzurum’dan İğde (Eleagnus angustofolia L.) İçin Yeni Bir Zararlı, Omophlus flavipennis Küster (Coleoptera: Alleculidae: Omophlinae)

Öz Bu çalışmada, Omophlus flavipennis Küster Erzurum’da yeni bir iğde zararlısı olarak saptanmıştır. Bu türün tanımı yapılarak, 2004-2006 yıllarında iğdedeki zararı ve biyolojisi ile ilgili bazı gözlemler yapılmıştır. O. flavipennis Erzurum’da mayıs’ın ikinci haftasında görülmeye başlamakta ve haziran’ın ikinci haftasından itibaren iğdenin çiçeklerinde erkek ve dişi organları yemek suretiyle zarar meydana getirmektedir. Zarar gören çiçekler kuruyarak dökülmektedir. Yılda bir nesil vermektedir.

Kaynakça

Abdullagatov, A. Z., 1978. The alleculinea pest of grape vines. Zashchita Rasteneii, 8, 1-43.

Anonim, 2006.Marina Botanik.

http://www.marinabotanik. com/page43.html.

Balachowsky, A. S., 1962. Entomologe Appliquee AL’ Agriculture Tome I Coleoptes Mason et Cie, Paris, Primer Vol., 564 pp.

Bodenheimer, F.S., 1941. Türkiye’de Ziraata ve Ağaçlara Zararlı Olan Böcekler ve Bunlarla Savaş Hakkında Bir Etüt. Bayur Matbaası, Ankara, 347 s.

Borror, D.J., De Long M.D., Triplehorn, C.A., 1981. An introduction to the Study of Insects. Fifty Edition. Holt, Rinehart and Winston, 827 pp.

Ciampolini, M., Poli, L., Pivap L., 1988. Carpophagous insects damaging to peach in Grosseto. Insetti carpofagi nocivial pesso nel grossetano. Informolore Agrorro, 54 (1): 35-38.

İren, Z., 1974. Orta Anadolu Bölgesinde Önemli Bağ Zararlılarının Tespiti Üzerine Araştırmalar. Ankara Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 40-41:168-169.

Kılıç, E., Yıldırım, E., 1999. Erzurum Yöresinde Bulunan Omophlus Solier,1835 (Coleoptera: Alleculidae; Omophlinae) Türleri ve Patates Zararlısı Olarak Önemleri. II. Ulusal Patates Kongresi Bildirileri, 28-30 Haziran 1999, Erzurum, 191-201.

Low, S., 1988. Aboreal Coleoptera associated with Leucosidea sericea (Rosaceae) at the Golden Gate Highlands National Park. Kodoe, 31:53-70.

Nizamlıoğlu, K., 1964. Türkiye Ziraatında Zararlı Olan Böcekler ve Mücadelesi. Fas. 10, Forma 2, Meyve Ağacı Zararlıları, Koruma Tarım İlaçları A.Ş. Neşriyatı, No. 5, İstanbul, 146- 147.

Ogloblin, D. A., Znojko, D.V., 1950. Alleculidae, Part 2, In: Fauna USSR, Coleoptera. Zhestkokriliye. Moscow and Leningrad, Akademia Nauk SSSR. 18(8): 1-134.

Özbek, H., 1979. Omophlus caucasicus Kirsh. (Coleoptera: Alleculidae) Pasinler ve Erzurum Ovalarında Yeni Bir Patates Zararlısı. Türk. Bit. Kor. Derg., 3(4):251-255.

Richards O. W., Davies, R. G., 1977. Imms’ General Textbook of Entomology, Tenth Edition, Volume 2 Clasification and Biology. Chapman and Hall Ltd, New York, 1354 pp.

25869 13642

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Erwinia amylovora Strainlerinin Streptomisin Sülfata Karşı Duyarlılıkları ve Strainlerin Yağ Asidi Metil Esterleri ile Antibiyotiğe Duyarlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Recep KOTAN, Kenan KARAGÖZ, Fikrettin ŞAHİN

Erzurum Kenti İçerisindeki Toprak Kirliliğinin Yıllara Göre Değişimi ve Yıkanma Durumu

Nesrin Boyabat

Erdemli (Mersin) Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma

Süleyman TEMEL, Mustafa TAN

Pnömatik Ekim Makinalarında Farklı Tip Dağıtma Başlıkları, Hava Hızı ve Gübreleme Normunun Akış Düzgünlüğüne Etkisi

İbrahim Ethem Güler, Fatih UYGAN

Erzurum Yöresinde Yonca Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Otlar, Yoğunlukları ve Rastlama Sıklıkları

İrfan ÇORUH, Hüseyin ZENGİN

Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri

Ahmet Tugay, Galip BAKIR

Erzincan İli Üzümlü İlçesi’nde Yetiştirilen Karaerik Üzüm Çeşidinde 2007-2008 Kış Soğuklarının Kış Gözlerinde Yol Açtığı Zararlar

Cafer KÖSE, Muharrem GÜLERYÜZ

Farklı Toprak İşleme Aletlerinin Kışlık Buğday Verimi Üzerine Etkisi

Mustafa Gökalp BOYDAŞ, Nihat TURGUT

Çoruh Havzası (İspir-Pazaryolu) Erozyon Durumunun CBS İle Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri

Murat ZENGİN, Serkan ÖZER, Müdahir ÖZGÜL

Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma

İnci Akay Tuvanç, Vedat DAĞDEMİR