DAPHAN OVASI TOPRAKLARININ ARAZİ KULLANIM YETENEK SINIFLAMASI

Öz ÖZETBu çalışma Daphan ovası topraklarının kullanım potansiyellerinbelirlenmesi ve gerekli Önerilerin geliştirilmesi için detaylı temel toprak etüdü ilebirlikte yürütülmüştür.Ova topraklarında, kullanımı sınırlayan başlıca özünler, sırasıyla iklim, ağırbünye, sığlık, eğim ve erozyon ile az bir kısmında ise taşlılık ve çıakıllılıktır.Etüd sahasındaki toprakların, % 63.3'ü 111. sınıf, % 19'u IV. sınıf, % 6.9'uVI. sınıf ve % 10.8'i ise Vll. sınıf olarak sınıflandırılmıştır.LAND CAPABILITY CLASSIFICATION OF DAPHAN PLAINSUMMARYThis investigation was carried out as detailed basic soil survey in order lo determine land use potantial of Daphan plain soils and to developnecessary recommandations.The land caharacteristic, profil descriptions and results of some laboratory analys'ıs of soil samples laken from soil horizons were used in distinguishing of mapping units.shown by the results, 63.3 %, 19 %, 6.9 %, 10.8 % of surveyed soils were defined in respect to land use classifıcation as third,fourth, sixth and seventh class respectively.