Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapısal dilbiliminde birleşik cümlelerle ilgili sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Devlet Öğrenci Seçme ve Yerleshtirme Merkezi1
Görüntülenme :
507
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede çağdaş dilbiliminin önemli parçası olan söz diziminin en önemli ve kar-maşık birimi olan birleşik cümle ve onun incelenmesiyle ilgili sorunlar ele alınmıştır. Makalede, sistemli dilbiliminin gelişmesi ve dil birliklerinin yapısal (strüktüral) ve fonksiyonel bakımdan tahlil edilmesi ve bunun daha geniş bir şekilde uygulanması ile dil birliklerinin sadece şekil bakımından değil, içerik (anlam) bakımından da yapısal özellik taşıdığı, konuş-ma (nutuk) problemlerinin dilin gerçek kulla-nımı meseleleriyle doğrudan ilişkili olduğu ve bunda insan faktorünün büyük önem arz ettiğini vurgulanmaktadır. Dille ilgili sorunlara böyle bir açıdan bakılırsa, bilim adamlarının çözümlenmesi gereken birçok önemli sorunla karşı karşıya oldukları görülmektedir. Bu sorunlardan birinin de konuşma (nutuk) dilbilimi sorunu olduğu ve onun günümüzde dünya dilbilimi araştırmalarının gündemindeki en önemli konu olduğu görülür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This article is devoted to the problems in the sphere of the Complex sentence, which is a Complex unit of syntax and its investigation. The author mentions that there are a lot of different views on the peculiarities of equal complex sentences in Linguistics, That's why it is appropriate to value each language ac-cording to its original nature. In addition, actual problems of Complex sentences in Uzbek Linguistics are discussed in the article. Nowadays there are 3 different views on the syntax problems, especially the interpretation of Complex sentences in Uzbek Linguistics. There are: Traditional syntax theories, The style of the form - task. In this style complex sentences are investigated as two or more formed predicates as (WPm+WPm). The form and the notion of the Complex sentence are the subject matter in notional syntax. The author observes using the international lin-guistics, particularly, English, German, Rus-sian, Turkish sources. Although there are problems which are necessary to discuss in syntax.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :