Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yy. osmanlı sosyo-ekonomisinin âşık edebiyatına yansımaları hakkında bir deneme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Kökeninin eski bir geleneğe dayandığı ve XVI. asır itibariyle temsilcilerinin tespit edilmeye başladığı tüm araştırmacılar tarafından kabul edilen âşık edebiyatı Türk kültürü açısından önemli bir edebî oluşumdur. Âşık edebiyatı; Türk kültürünü içinde barındırmak, Türk edebiyatının önemli bir şubesi olmak, Türk şiirinin estetik bir parçası olmak üzere üç birincil öneme sahiptir. Bu edebiyat, resmî tarihe yansımayan problemleri şiir formu şeklinde koruyup, sonraki nesillere aktarmak gibi başka önemli bir görevi de ifa etmektedir. Bu bağlamda araştırmamızda Osmanlının XIX. yüzyılı, yine aynı asırda yaşayan âşıkların dillendirdiği deyişlerde izlenmeye çalışılmıştır. Ancak bu noktada, konunun sosyo-ekonomik boyutla sınırlandırıldığını ve bazı âşıkların şiirlerinden hareket edildiğini de ifade etmek gerekir. Araştırmanın amacı, dönemin resmî tarihe yansımayan olaylarını âşıkların eserlerinden yola çıkarak ortaya koymaktır.

Özet İngilizce :

The origin of minstrel literature is based on an old tradition. Representatives in minstrel literature, began to be detected since XVI. century. To Turkish culture, minstrel literature is an important literary formation. The importance of minstrel literature with Turkish culture in the host and Turkish literature is an important branch, but is not limited. Problems reflected in the official history is an important part of this genre in the form of poetry has been to transfer to future generations. In this context, our research, the Ottoman XIX. century, tried to follow the sayings voiced minstrels living in the same century. However, the issue of socio-economic dimension has been limited, and moved some minstrels' poetry. The aim of the study, the events of the period reflected the official history is to be derived from the works of minstrels.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :