Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyılın sonlarında bayezid sancağı’ndaki aşiretler ve iskân politikası

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, arşiv kayıtları doğrultusunda Bayezid Sancağı'ndaki aşiretlerinin yerleşimleri ve idari yapıları üzerinde durulmuştur. Aşiretlerin iskânı meselesi Osmanlı Devleti tarafından, sınır ihlalleri, ticaret faaliyetleri ve bölge güvenliği doğrultusunda önemle ele alınmıştır. XIX. yüzyılda bölgeyi ilgilendiren savaşlar sonrasında muhaceret ve iskân alanında yoğunluk yaşanmış ve bunun sonucunda Osmanlı ülkesine iltica eden aşiretler devletin iskân konusunda yeni politikalar üretmesine sebep olmuştur. Bölge aşiretleri askeri birimler şeklinde örgütlendirilmiş, bu durum diğer aşiret mensuplarının da Osmanlı'ya iltica etmesinde ve Osmanlı Devleti tarafından kabul görmelerinde etkili olmuştur.

Özet İngilizce :

The detection of the historical basis of Agri province's social construction brings out the need for evaluation of migration and settlement in different aspects. In this study, with the help of archive records, Bayezid Tribes' settlements, and their administrative construction are dwelled on. The case of tribes' settlement, border violations, commercial proceedings, and the security of the region were handled by Ottoman Empire importantly. After the wars releted to the region in 19th century there began a dense traffic in migration and settlement, and as a result, the clans to refuge Ottoman Empire caused the state to produce new policies about settlement. The case that the organization of the region tribes as military groups affects the other tribes to refuge Ottoman Empire and their acceptence.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :