V. YÜZYILDA HUNLAR VE BUDHİZM

Öz IV. yüzyılda Çin’de kurulan Geç Chao devleti (M.S. 319-352), bütün Türk tarihi içinde Budhizmi kabul eden ilk Türk devletidir. Ama Budhist etki altında yaratılan ilk sanatsal çalışmalar V. yüzyılda Kuzey Liang Hun Devleti (M.S. 397-439) zamanında olmuştur. O dönemde Hunlar, Kansu bölgesindeki Ku-ts’ang ve Tun-huang şehirlerinde sanat ve çeviri faaliyetlerini genişletmişlerdir.Sonuç olarak Hunlar Budhizm dininin kuzeye doğru yayılmasında önemli bir rol oynamışlardır.