Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkmen edebiyatında elifname

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Genellikle dinî konuları ele alan elifnamenin bir tür mü şekil mi olduğuna dair kesin bilgi bulunmamakla beraber, akrostiş veya muvaşşah başlığı altında değerlendirilir. Elifname örneklerine halk şiirinde, klasik edebiyatta, dinî-tasavvufî Türk edebiyatında ve doğu edebiyatlarında rastlanır. Türk dünyasında yazılmış birçok elifname örneği mevcuttur. Bu yazıda coğrafyanın bir şubesi olan Türkmenistan’da görülen Elifname numuneleri üzerinde durulacaktır. Mahtumkulu, Kemine, Magrupı, Gayıbı, Tahır ve Berdinazar’a ait elifnamelerin metinleri verilerek, geleneğin Türkmen edebiyatındaki yeri hakkında bir değerlendirme yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Althougt it is not known for certain whether elifname, which generally handles religious matters, is a genre or a form, it is regarded and studied as a form acrostic or muwashshah. Samples of elifname are found in folkloric poetry, classical literature, religio-mystical Turkish literature and eastern literatures.This study is intended to examine elifname samples as found in Turkmenistan. Texts of the elifnames belonging to Mahtumkulu, Kemine, Magrupi, Gayibi, Tahir, and Berdinazar, are given and the place of this writing tradition in Turkmen literature is evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :