Cilt: 22 Sayı : 69
d
BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ
Necdet Özçakar,Handan Demir

1.4K 129

Öz Tedarik zinciri yönetiminin önemli bir halkasını olu turan tedarikçi seçimi, işletmelerinaldığı stratejik kararlardan biridir. Bu çalışmanın amacı, bir gıda işletmesindeki kararvericilerle yapılan mülakatlar sonucu elde edilen bilgilerden hareketle, belirsizlikortamında, işletme için uygun olan tedarikçi kriterlerini göz önüne alarak, alternatiflerarasından yapılacak tedarikçi seçimini bulanık ÇKKV yöntemlerinden biri olan bulanıkTOPSIS yöntemi ile gerçekleştirmektir. Bulanık TOPSIS yöntemi ideal çözümün, bulanıkpozitif ideal çözüme en yakın ve bulanık negatif ideal çözümden en uzak mesafede olmasıprensibine dayanır. Yöntemin uygulamasında üç karar verici önce tedarikçi seçimindedikkate alınacak olan altı karar kriterinin önem ağırlıklarını belirlemekte, sonra da bu kararkriterlerine göre dört tedarikçi alternatifini dilsel değişkenlerle değerlendirmektedirler. Budeğerlendirmeler daha sonra üçgen bulanık sayılara dönüştürülerek ve bulanık TOPSISyönteminin adımları uygulanarak, alternatifler için sonuçta hesaplanan yakınlıkkatsayılarına göre tercih sıralaması oluşturulmaktadır. Böylece, işletmelere birçok açıdanavantaj sağlayan, bilimsel ve kolay uygulanabilir bir yöntem olan bulanık TOPSIS yöntemikullanılarak, tedarikçi seçimi için bulanık ortamlarda grup kararı alınabileceğigösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça