Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede üniversite kütüphaneleri standartları

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
536
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye’de kamu ve vakıf olmak üzere iki tür üniversite bulunmaktadır. Kamu üniversiteleri personelinden bütçesine kadar bütün gereksinimleri devlet tarafından karsılanan kurumlardır. Vakıf üniversiteleri bir eğitim kurumu olmalarının yanı sıra ticari kuruluslardır. Vakıf üniversiteleri isletme mantığı içinde yönetilirler ve genellikle kütüphaneler üniversitenin tanıtımında yararlanılacak iyi bir reklam aracı olarak görülmektedir. Bu bakımdan vakıf üniversitelerinde kütüphaneler gerek mimari ve teçhizat gerekse derme, bütçe, personel ve teknolojik hizmetler bakımından kamu üniversitelerinin çok ilerisinde bulunmaktadır. Çalısmanın amacı genel olarak Türkiye’de üniversite kütüphanelerinin profilini ortaya koymaktır. Bu amaçla kütüphanelerin hizmet ve olanakları arasında öne çıkan gelismislik farkları analiz edilmekte ve kamu ve özel üniversite kütüphaneleri arasındaki farklılığın boyutuna dikkat çekilmektedir. Ayrıca her iki kütüphane türünün kendi içinde sahip olduğu nitelik farklılıkları test edilmektedir. Sahip oldukları hizmetler ve olanaklar yönüyle kamu üniversitesi kütüphanelerinin vakıf üniversitesi kütüphanelerine göre oldukça geri kaldığı görülmektedir. Aynı zamanda gelismislik düzeyi bakımından her iki kütüphane türü de kendi içinde oldukça farklı değerlere sahiptir. Çalısma söz konusu farklılıkların çözümüne yönelik önerilerle son bulunulmaktadır.

Özet İngilizce :

There are two types of universities in Turkey: State universities and private universities. Public universities are the institutions whose necessities, from their employees to their budgets, are supplied by the government. Besides being educational organizations, private universities are also commercial institutions. Private universities are managed in a sense of management method and the libraries are generally considered a good means of advertising which will be utilized in the promotion of the university. In this respect; both on account of architecture, equipment collection, employee and technological services, the libraries in private universities are far ahead of the public universities. The aim of this study, in general, is to propound the profiles of the university libraries in Turkey. With this aim, the prominent distinctions of being developed between the services and opportunities of the libraries are being analyzed and the extentions of the difference between public and private universities are called attention to. Besides; the distinctions of the quality that two types of libraries have within themselves are being tested. In terms of having services and opportunities, it is seen that the libraries of the public universities are quite behind the libraries of private universities. Considering the level of being developed, both two types of libraries have different values as well. The study ends with the suggestions directed towards the solution of the distinctions under considerations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :