Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de akademik açık dergi yayıncılığı ve atatürk üniversitesinde açık e-dergi uygulaması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 1, Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü2
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Açık erişim, bireysel ve kurumsal bilgi kaynaklarının ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulması temeline dayanan yayıncılık ve kaynak paylaşımı modelidir. Açık erişim, özellikle akademik yayıncılık üzerinde olmak üzere dünyada ve Türkiye'de geniş çevrelerce benimsenen ve hızla yaygınlaşan bir yaklaşımdır. Türkiye'de özellikle son yıllarda akademik dergilerin açık erişim sistemlerine dönüştürülmesine yönelik girişimler artmıştır. Bu girişimlerin bir uzantısı olarak Atatürk Üniversitesi bünyesinde çıkarılan akademik dergilerin açık edergiye dönüştürülmesine yönelik projeler yürütülmektedir. Bu makalede önce Türkiye'de akademik düzeyde açık dergi yayıncılığının durumu değerlendirilecek, daha sonra Atatürk Üniversitesi sorumluluğunda çıkartılan akademik dergilerin açık edergiye dönüştürülmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verilecektir.

Özet İngilizce :

Open Access is a resource and publication sharing model which has the aim of free serving of both individual and institutional information resources to the ones who need them. In recent times, there is a growing interest to this model particularly from universities both in Turkey and in the World. In Turkey, many University libraries have started to use Open Access Model to convert their journals to the ejournal. One of these attempts has been executed in Ataturk University in Erzurum in Eastern Anatolia Region. In this paper first, it is aimed to make a brief description of the situation of ejournal publication in academic level in Turkey, and then the attempt in Ataturk University and academicians' evaluations are discussed in this context.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :