Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye türkçesinde sözcük grupları ve öğretimi üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; Türk dil bilgisinin tartışmalı alanlarından biri olan sözcük gruplarının Türkçe dil bilgisi terimleri sözlüklerindeki, Türk dil bilgisi kitaplarındaki, Türkçe öğretimi kaynak kitaplarındaki, ilk ve ortaöğretim müfredatlarındaki ve ders kitaplarındaki durumunu belirlemektir. Bu amaçla sözlükler, kaynak kitaplar, müfredatlar ve ders kitapları taranarak karşılaştırmalı olarak incelenmiş, sözcük gruplarıyla ilgili terimler ve bunların öğretimiyle ilgili unsurlar saptanmıştır. Çalışmanın sonunda; sözcük grupları konusunda gerek sözlüklerde gerekse kitaplarda terminoloji farklılıklarının olduğu, tanımlamalar ve örneklemelerde karmaşanın yaşandığı, Türkçe öğretimi kaynak kitaplarının bu konuda yetersiz olduğu, ilk ve ortaöğretim müfredatları ve ders kitaplarında iyileştirmelerin yapılması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the status of word groups in Turkish grammatical term books, Turkish grammar books, Turkish teaching source books, and primary and secondary education curricula. To do this, I comparably examined the textbooks, curricula and source books and determine the terms related to word groups and their teaching. The findings of this study can be summarized as follow: 1-) We see differences in dictionaries and textbooks about word groups, 2-) Definitions and exemplification are confusing, 3-) Turkish teaching source books are inadequate, and 4-) Primary and secondary education curricula should be improved.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :