Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe ve özbekçe eşsesli sözcük karşılaştırması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
543
DOI :
Özet Türkçe :

Akraba dillerin öğrenimi genel olarak ko-lay olmasına rağmen bazen basit nedenlerden güçleşmektedir. Bunlardan fonetik ve morfo-lojik değişimlerin bilinmesi öğrenmeyi kolay-laştırmaya kısmi katkı sunarken leksik, se-mantik ve sentaks özelliklerinin bilinmesi öğrenmeyi pekiştirmekte ve konuşmayı kolay-laştırmaktadır. Bu genel anlayış esasında hazırlanan bu makalede yeni Türk yazı dille-rinden güneybatı grubundaki Türkiye Türk-çesi ile güneydoğu grubundaki Özbekçede görülen eş sesli sözcüklerin fazlalığına dikkat çekilmekte ve bunlardan bir kısmı leksik karşılaştırmaya tabi tutulmaktadır. Bu türden sözcükler çok farklı anlamda, sadece halk ağızlarında yaşanan ve sözlüklerde yan an-lamda olmak üzere üç farklı grup içinde incelenmektedir.

Özet İngilizce :

Although it is generally easy to learn rela-tive languages sometimes it becomes difficult due to simple reasons. Knowing phonetic and morphologic changes contribute to ease learning while knowing lexic, semantics and syntax properties strengthens learning and eases talking. In the article prepared accor-ding to this understanding, the high quantity of homonymic words between Turkey Tur-kish (which is in southwest group among Turkic languages) and Uzbek (in southeast group) is emphasized and some of these are put to lexic comparison. These kind of words are examined under three groups: in very different meanings, only in public language and connotation in dictionaries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :