Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 43

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe ses bilgisi öğretiminde ses olaylarının sınıflandırılması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyadaki her dilin kendine has sesleri, ses yapısı, ses özellikleri vardır. Ayrıca kullanıldıkça ve geliştikçe her dilin bünyesinde bir takım ses olayları (ses düşmesi, ses türemesi, ses değişmesi, ses benzeşmesi vs.) oluşur. Dünyanın en köklü dillerinden olan Türk dili de geçmişten günümüze kendine has sesleri, ses yapısı ve özellikle de içinde barındırdığı çeşitli ses olaylarıyla dikkat çekmektedir. Türkçede ses olaylarının bolluğu ve çeşitliliği, öğretimde sınıflandırmayı zorunlu kılmaktadır. Şu ana kadar gerek dilbilgisi kitaplarında gerekse Türkçe/Türk Dili ders kitaplarında ses olayları genelde yüzeysel bilgilerle ve eş zamanlı-art zamanlı oluşları dikkate alınmadan aktarılmaktadır. Bu makale Türkçenin sesleri ve ses olayları üzerine farklı bir tasnif denemesi sunacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Every language in the world has own phones, phonetic characteristics. Moreover, as they are used and improved, a set of phonetic events are composed in the structure of every language, such as disappearance, anaptyxis, phonetic change, harmony. Turkish language, which is one of the oldest language of world, has pointed out in point of phones, phonetic structure and especially having various phonetic events. Because of abundant of ponetic events and variety in Turkish, classification are compulsory in the education. Until now, either in the gramer books or in the Turkish school books, phonetic events have been exhited as superficial and without considering synchronic-diachronic. This paper present a different study related on phonetic events and phones of Turkish.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :