Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe-ermenice kelime alışverişi ve tapan kelimesi üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Eski Türk Dili ABD1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Türkler ve Ermeniler uzun yıllar boyunca birlikte yaşamışlardır. Bu birlikte yaşam her iki milletin diline de etki etmiş; bu iki dil arasında yüzlerce kelime alışverişi gerçekleşmiştir. Bu çalışmada, hem Türkçede hem de Ermenicede aynı veya birine yakın anlamlarda kullanılan tapan/dapan/taban kelimeleri üzerinde durulmuştur. Farklı Türk lehçelerinde çok değişik şekillerde ve anlamlarda yaşayan 'tapan' kelimesinin Ermenice mi, Türkçe mi olduğu hakkında araştırmacılar birbirinden farklı görüşlere sahiptir. Çalışmada kelimenin Ermeniceden Türkçeye mi geçtiği yoksa Türkçeden Ermeniceye mi geçtiği değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Turks and Armenians have long lived together. This culture of living together influenced the languages of both nations; hundreds of words were exchanged between these two languages. This study dwells upon the words ‚tapan, dapan and taban‛ which exist both in Turkish and Armenian. Researchers have divergent views about whether the origin of the word ‚tapan‛, which still survives in many different Turkish dialects with different meanings, is Turkish or Armenian. This study attempts to discuss whether the word was borrowed from Armenian to Turkish or from Turkish to Armenian.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :