Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 45

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk edebiyatı tarihçiliğinde mustafa nihat özön ve metinlerle muasır türk edebiyatı tarihi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Mustafa Nihat Özön, Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi adlı eseriyle Türk edebiyatı tarihi çalısmalarına önemli katkılarda bulunmustur. Bu eser, türleri esas alarak tasnif yapması, sahsiyetlere iliskin değerlendirmelerden sonra kaynakça bilgisi vermesi vb. yönleriyle kendisinden önceki ve sonraki Türk edebiyatı tarihi çalısmalarından farklılık gösterir. Yazar, türleri sırasıyla “nazım”, “tiyatro”, “roman”, “tarih”, “coğrafya ve seyahat”, “edebiyat tarihi ve tenkit”, “mektup ve hatırat”, “felsefe”, “hitabet ve gazetecilik” olmak üzere dokuz bölümde inceler. Her bölümün sonunda incelenen türe/türlere ait metin seçkileri bulunmaktadır. Mustafa Nihat Özön bu eserinde türlerdeki değisimi özlü biçimde değerlendirmekte, subjektif görüslerden kaçınmaktadır. Bu yazıda Mustafa Nihat Özön’ün edebiyat tarihiyle ilgili diğer çalısmalarından da yararlanılmakla birlikte ağırlıklı olarak Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi, adlı eserinin Türk edebiyatı tarihi çalısmalarına katkıları ve bu çalısmada yazarın nasıl bir yöntem izlediği üzerinde durulmustur.

Özet İngilizce :

Mustafa Nihat Ozon, Texts, Contemporary Turkish Literature Arts (Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi) devoted to the studies of the history of Turkish literature has made important contributions. These types of work to do on the basis of classification, assessment of personalities, etc. to give the bibliography information. aspects of the work of his predecessor, and later on Turkish literature vary. Author types, respectively, "verse", "theater", "novel", "date", "geography and travel," "literary history and criticism," the letters and memories "," philosophy "," public speaking and journalism "to 9 chapter examines. At the end of each chapter studied species, there are screenings of the text. Mustafa Nihat Özön concise way to assess the change in types of work, avoids the subjective opinions. İn this article on the Mustafa Nihat Özön’s history of literature, along with his other works are being utilized mainly in the Texts, Contemporary Turkish Literature Arts (Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi) work contributed to the history of Turkish literature and the author of this study focused on how a method is followed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :