Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 42

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk dili ve kültürü açısından baburnamede avcılık

Yazar kurumları :
İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Türk edebiyatında hatırat türünün ilk örneği olan Baburname’de (Vekayî) bahsi geçen avcılıkla ilgili unsurlar ve bu unsurların Türk kültürü açısından önemi belirtilerek Babur’un hâtıratına kaydettiği avcılığa dair her bilgi, orijinal metin parçalarının transkripsiyonları da verilmek suretiyle gösterilmiş; ayrıca Babur’un eserinde kullandığı avcılık terminolojisi ile eserde detaylı bir şekilde tasvir edilen avlar ve av usûlleri hakkında açıklamalar yapılarak Baburname’nin Türk kültür tarihinin aydınlatılması yolunda ne kadar araştırılmaya muhtaç bir kültür hazinesi olduğu vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, hunting and all the elements relating to it mentioned in Baburnama which is the first example of the genre memoir in Turkish literature are specified in terms of the important role of the hunting in the Turkish culture and all the information Babur recorded in his memoirs concerning hunting is demonstrated with the transcriptions of the original texts. Besides depictions of huntings and explanations concerning different methods of hunting are given in great detail with the hunting terminology Babur himself used in his memoirs. It is also emphasized that Baburnama which is a cultural treasure needs to be further researched in order to illuminate the Turkish cultural history.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :