Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 47

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tanzimat’tan cumhuriyet’e modernleşme sürecinde tarsus’ta eğitim

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Tarsus Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

XIX. yüzyılda her alanda olduğu gibi eğitim alanında da köklü ıslahatlara gidilmiştir. Bu dönemde bir taraftan eski eğitim kurumları mevcut halleriyle korunurken, diğer taraftan da yeni ve modern eğitim kurumlarının açılması ve ülke çapında yaygınlaştırılması, genel politika olarak benimsenmiştir. Özellikle II. Abdülhamid'in tahta çıkmasından sonraki yıllar, eğitim alanında en fazla gelişmenin kaydedildiği dönem olmuştur. Bu çalışmada, Tanzimat reformları ile başlayan süreçte Tarsus'ta bulunan klasik eğitim kurumlarının mevcut durumları ile modern eğitim kurumlarının gelişimi ve yaygınlaşması, Cumhuriyet'in ilânından sonra meydana gelen değişiklerle birlikte ele alınmıştır. Ayrıca Tarsus'ta bulunan azınlık ve yabancı eğitim kurumlarının kuruluşu, gelişimleri ve halk üzerindeki etkileri özellikle misyonerlik çalışmaları bağlamında incelenmiştir.

Özet İngilizce :

As in every field, there had been strict reforms in education in nineteenth century. In this period, while the traditional education instutitions were kept stable, forming new education instutitions and making them spread in the whole country was accepted as a general politics. Especially, the years after Abdülhamid the second had arised became the period that most progress had been made in education. In this work, starting from the period of Administrative Refoms, the present conditions of the traditional educational instutitions and the progress and spread of modern educational intutitions in Tarsus, were studied with the changes happened after the foundation of Republic. In addition, the foundation, progress and effects of the minority and foreign educational instutitions on public were searched throughout the missionary.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :