Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sivas’ta gayrimüslim okullar hakkında tutulan rapor (1914)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi, A. K. Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, gayrimüslim okulların, Birinci Dünya Harbi'nin başlangıcına tesadüf eden dönemdeki Anadolu'daki durumu, Sivas Vilayeti örneğinde incelenmiştir. Bu inceleme, bakanlığın müfettişler vasıtasıyla düzenlemiş olduğu raporda yer almaktadır. Çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nden elde ettiğimiz bu rapordaki bilgilere yer verilmiştir. Aynı zamanda, Sivas merkezinden hareketle, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde gayrimüslim okullar konusu, genel olarak değerlendirilmiştir. Raporda, Sivas ve bu merkeze bağlı sancak ve kazalardaki, azınlık ve yabancılara ait çeşitli seviyedeki eğitim kurumlarının sayısı, bu okullarda ne kadar sayıda kız ve erkek öğrencilerin eğitim aldığı gibi farklı bilgiler bulunmaktadır. Aynı zamanda bu okullarda verilen eğitimin I. Dünya Harbi yıllarındaki durumu, görev yapan öğretmen ve idarecilerin sayısı, gayrimüslim okullar hakkında tutulan bu rapor çerçevesinde incelenmiştir. Bunun yanında, gayrimüslim okul binaları ile mabetler arasındaki ilişki değerlendirilmiştir

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study some information gathered from Ottoman Archives of Prime Ministry about the situation of non-Muslim schools in a city centre and close settlements to this centre was presented. In the document, by observing a centre, it is possible to see the point the schools of minority and foreign schools reached. In the study, the number of minority and foreign schools at different levels in Sivas and its countries, and the number of male and female students are presented. Also, the level of education in these schools and the number of teachers and managers are discussed in the report about non-Muslim schools.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :