Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 46

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rusça ve türkçedeki ilgi ve bulunma hallerinin karşılaştırmalı incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı 1
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci dil öğrenmede etkin yöntemlerden birisi de birinci dil ile ikinci dil arasında karşılaştırmalı analiz yapmaktır. Bu sayede ikinci dil edinimi daha kolay hale gelecektir. Ancak istenilen başarının elde edilebilmesi için en önemli şart birinci dil eğitiminin eksiksiz ve başarılı bir şekilde tamamlanmış olmasıdır. Aksi takdirde birinci dil eğitiminde yetersiz olan bir bireyin ikinci dili tam olarak edinmesi mümkün değildir. Rusçada kelimeler arasında cins ayrımı bulunması, Türkçede böyle bir kural olmayışından dolayı Türk öğrenciler için karışıklığa neden olmaktadır. Rusçada kelimelere ilgi ve bulunma hallerine özgü takılar getirildiğinde kelimelerin sonları değişime uğramaktadır. İsmin bu iki halinde sadece isimler değil onları niteleyen sıfatlar ve onların yerine kullanılan zamirler de çekimlenmektedir. Fiiller ve edatlar bu hallere göre kategorize edilir. Bu çalışmada ismin ilgi ve bulunma hali Rusça ve Türkçede karşılaştırılmalı olarak incelenmiş, aralarındaki benzer ve farklı yönler tespit edilmiştir. Bu konuda iki dil arasındaki benzer yapılar dil öğrenimini kolaylaştırırken, farklı yapılar ise dil öğrenimini zorlaştırarak öğrenim sürecini uzatmaktadır.

Özet İngilizce :

One of the effective methods in the process of learning a secondlanguage is to make a comparative analysis between the first and second languages. So, the learning a secondlanguage will be easier. But, the most important condition to achieve the desirable success is in full and successfully completed first language education. Otherwise, an individual who has got first language education insufficiently, it is not possible to learn second language exactly. In Russian, gender discrimination has got between words and due to the lack of such a rule in Turkish leads to confusion for Turkish students. In Russian affix is added to words in accordance with the genitive and locative cases and so their suffix changes. In these cases of noun not only the names but also adjectives that characterize them and pronouns that are used instead of the names are inflected. Verbs and prepositions are categorized according to these states. In this study the genitive and locative cases in Turkish and Russian have been comparatively analyzed, and the similarities and distinctions have been addressed. Within this regard, while similar grammatical structures in both languages facilitate learning of language, different grammatical structures complicate and thus prolong the education process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :