Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 48

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Prof. dr. mümtaz turhan’ın millî kültür ve halk kültürü ile ilgili görüş ve önerileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 1
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

1903 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinin Akçataş (Zanzak) köyünde doğup 01.01.1969 tarihinde İstanbul'da hayata veda eden Mümtaz Turhan'ın (yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla) Türk millî kültürüne büyük hizmetleri olmuştur. Türk düşünce tarihinin XX. yüzyılda yetiştirdiği önemli isimlerden birisidir. Tecrübî (deneysel) psikoloji alanında Batılı anlamda ilk Türk psikoloğudur. İlmî şöhreti ülke sınırlarını aşmış, çalışmaları Avrupa ve Amerikan üniversitelerinde seminer konusu olarak işlenmiştir. Eğitimin ilkokuldan üniversiteye kadar bir bütün olarak ele alınmasını ister. Ona göre iyi bir ilkokula sahip olmayan maarif (eğitim) sisteminde, iyi bir ortaöğretim ve yükseköğretimde gerçekleşemez. Kalkınmanın rehberi olarak bilimi görür. İlmin ışığından herkesin yararlanmasını ister. Bilim adamının asıl görevinin halka rehberlik etmek olduğunu belirterek bilgi ile donanmış, ilkeli, kişilikli, çalışkan, üretken bilim adamlarının çoğalmasını arzu eder. Makalemize konu olan Mümtaz Turhan, Türk fikir hayatında derin izler bırakmış, ilkelerinden ve kişiliğinden taviz vermeyen, halkına rehberlik edebilen, örnek alınması gereken bir şahsiyettir. Araştırmamız onun çalışmaları ve hizmetleri ile ilgilidir.

Özet İngilizce :

Born in Akçataş (Zanzak) village of Horasan district of Erzurum in 1903 and died in Istanbul on 01.01.1969 Mümtaz Turhan (made scientific studies) has been great services in the Turkish national culture. He is one of the most prominent names in the XX. century of Turkish intellectual history. He is the first Turkish psychologist in experimental (experimental) psychology in the Western sense. Scientific fame has transcended the borders of the country, efforts were made as a seminar topic in European and American universities. He wants education to be addressed as a whole from primary school to university. According to him, at education system if it does not have a good primary school, it would not take place a good secondary and higher education. He sees science as a guide to development. He wants everyone to take advantage from the light of science. He stated that the main duty of scientists to guide the public, and he desires proliferation of scientists who armed with information, principled, personality, hardworking, productive. Mümtaz Turhan who is subject to our article, left deep traces the life of the Turkish ideas, not compromise principles and personality, can guide the people, a figure that to be taken as a sample. Our research is about his studies and services.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :